Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na revitalizaci dominikánského kláštera v Chebu s návazností na Jánské náměstí, a to pro využití Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha. Zadání zahrnovalo též vhodné dotvoření přilehlé lokality, zejména území Jánského náměstí, ulice Kamenná a ulice Dominikánská. Účelem a posláním soutěže bylo nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže a umožnit následně zadat zakázku jednomu z oceněných na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací v JŘBU podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.Odevzdáno bylo 27 soutěžních návrhů. Jeden návrh byl odevzdán po uplynutí soutěžní lhůty, a proto byl vyřazen z posuzování.

(ČTK) – Odborná komise vybrala tři nejlepší návrhy architektonické soutěže na využití bývalého dominikánského kláštera v Chebu. Město do něj chce v budoucnu přestěhovat základní uměleckou školu, rekonstrukce by ale měla zahrnovat i úpravy okolí kláštera. Právě to bylo úkolem soutěže, do které své návrhy zaslalo 27 autorů, řekl novinářům starosta Chebu Petr Navrátil (ČSSD).

„Počet přihlášených návrhů je obrovský úspěch, takže komise měla z čeho vybírat. Vítězem je Atelier Brandštetr, s nímž chceme dál spolupracovat na dalším stupni projektové dokumentace. Tomu ale musí předcházet architektonický průzkum, který nám řekne, do čeho nás památkáři pustí a do čeho ne,“ uvedl Navrátil.

Využití kláštera, v němž dřív bylo Kulturní centrum Kamenná, pro základní uměleckou školu je podle vedení města jediným smysluplným řešením. Pokud by jej město nechalo bez využití, areál v centru města by chátral. Přitom náklady u nevyužívaného objektu jsou nyní přes dva miliony korun, protože se musí vytápět a udržovat.

Navrátil řekl, že realizace nebude otázkou jednoho nebo dvou let. „Naším cílem je, aby se v tomto volebním období podařilo projekt projekčně připravit a případně najít cestu na jeho financování,“ uvedl.

Architektonickou soutěž organizovala Společnost Petra Parléře. Město pak autorům tří nejlepších návrhů zaplatí 300.000, 150.000 a 100.000 korun jako odměnu.

Doplněno Stavbaweb:
1. cena – návrh č. 14 
A
telier Brandštetr s. r. o. / Marek Brandštetr, Ivo Chmelař, Jan Šárka, Lena Trpělková 
Hodnocení poroty: Rozhodující kvalitou návrhu je velkoryse zvládnutý vstup, který otevírá prostor areálu do veřejného prostoru. Moderní tvarosloví přináší k historickému základu novou kvalitu, je zřetelně čitelné a zanechává uměřenou stopu současnosti. Návrh porota jednomyslně ocenila 1. cenou.

2. cena – návrh č. 2
M
ichal Říha, Tadeáš Říha, Martin Špičák, Kateřina Frejlachová 
Hodnocení poroty: Kvalitou návrhu je snaha o řešení, které by nevytyčovalo pevnou definitivní hranici mezi školou, veřejnou a pronajímanou částí, ale naopak umožňovalo tuto hranici měnit a posouvat podle potřeb školy a možností komerčního využívání ostatních prostor. Pozornost věnuje venkovním a přilehlým volným prostorům, jako je nároží Úzké a Dominikánské ulice. Autoři několika přesně volenými minimalistickými zásahy harmonizují provozní vztahy v objektu, aniž zasahují do původních konstrukcí. Nově navržené prvky jsou ale výrazově autonomní a jasně přiznávají svoji funkci nejenom provozní, ale i estetickou.

3. cena – návrh č. 15
Masák & Partner, s. r. o. / Jakub Masák, Daniel Jeništa, Martin Růžička, Petr Němejc
Hodnocení poroty: Přínosem návrhu je originální a památkově citlivé řešení společenského sálu, které vychází z původního charakteru stavby a zajímavě ho dotváří a očisťuje od historických hmotových srůstů. To přináší výrazné zhodnocení obou hlavních sálů z hlediska denního osvětlení a zároveň pročišťuje a zpřehledňuje dispoziční řešení. 

Více informací najdete na stránkách Společnosti Petra Parléře – ZDE.Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*