Rezidence Frauenfeld

Novostavba na ulici General-Weber-Strasse ve Frauenfeldu ve Švýcarsku není obyčejnou rezidencí pro více rodin, ale spíše symbiózou klasického bytového domu se šesti kondominii a luxusního penthousu. Majitelé využívají tři ze sedmi jednotek pro vlastní potřeby: penthouse / podkroví, čtyř a půl pokojový byt v prvním patře a dvou a půl pokojový byt / kancelář v přízemí. Z tohoto důvodu jsou tyto tři jednotky přímo přístupné soukromým výtahem. Tímto způsobem je část bytového domu využívána podobně jako rodinný dům jednou rodinou.

Z urbanistického hlediska je budova velmi kompaktní a střídmá, ale zároveň se otevírá ven velkoplošnými okny od podlahy ke stropu a komunikuje tak s bezprostředním městským okolím. Terasy a lodžie jsou umístěny na všech stranách budovy, takže architektonicky jsou všechny čtyři fasády řešeny rovnocenně.

Velká podkrovní terasa je orientována na severozápad a nabízí široký panoramatický výhled na město. Sklon a orientace pozemku zaručují dlouhodobě nerušený výhled. Na straně do ulice je k dispozici menší krytá lodžie, která navazuje na velkou podkrovní terasu, čímž vzniká celková plocha terasy 135 m2.

Středobodem penthousu je patio umístěné uprostřed podkrovního podlaží. Toto patio o rozloze cca 40 m2 je ze tří stran kompletně zasklené, zbývající plocha fasády je obložena velkoformátovými porcelánovými obklady. Neprůhlednou fasádou patia pronikají dvě perforovaná okna, která rozšiřují výhled z místností za ní. Například za oknem v kuchyni je umístěna odpočinková zóna s posezením, takže si lze vychutnat výhled na terasu.

Kromě větrání a osvětlení plní terasa další funkci průchodu a spojuje podkrovní patro se střešní zahradou kovovým točitým schodištěm.

Návrh fasády
Jedním z vrcholů tohoto projektu je provětrávaná kovová fasáda z eloxovaného hliníku. Vzhledu fasády dominují horizontální hliníkové profily, které byly k vnější kovové vrstvě (základnímu plechu) připevněny pomocí klipového mechanismu.

Hliníkové profily jsou eloxované, což nevytváří homogenní barvu, ale měnící se barevný gradient v závislosti na světelných podmínkách / poloze slunce. Při eloxování hliníku se vrchní vrstva hliníkové součásti přemění na odolnou vrstvu oxidu anodickou oxidací. Eloxované hliníkové součásti jsou chráněny proti opotřebení a korozi, vykazují lepší kluzné vlastnosti a mají ušlechtilý vzhled.

Druhou vrstvu za hliníkovými profily tvoří základní plech s tmavým povlakem. Černý nátěr opticky posiluje strukturální hloubku fasády.

Z důvodů stavební fyziky byl fasádní systém vyvinut se speciální podkonstrukcí, která umožňuje spoje bez tepelných mostů.

Důležitým aspektem architektonického návrhu byla přesnost fasády, která neumožnila viditelné kryty střešních hran ani okenní parapety nebo jiné technické nástavby a příslušenství, jako jsou výlevy, nouzové přepady, potrubí, kryty parapetů. Ať už se jedná o střešní hranu, okenní parapet nebo velkou homogenní plochu, vzhled fasády zůstává vždy stejný.

U oken, kde je důležité soukromí, jako jsou koupelny nebo okna s formáty, které se nehodí do fasádního rastru, byl základní plech perforován, ale hliníkové profily pokračují. To umožňuje průchod velkého množství přirozeného světla, ale ochrana soukromí zůstává zachována.

Široké barevné spektrum fasády budovy se uplatní při měnících se světelných podmínkách.

Penthouse
Penthouse se skládá z cca 230 m2 čisté obytné plochy, cca 170 m2 plochy terasy včetně terasy v podkrovním patře a cca 150 m2 plochy střešní zahrady včetně bazénu.

Vnitřní výtah bytu, přístupný pouze obyvatelům penthousu, stojí volně v prostoru a je obložen dřevem. Vizuálně se výtah integruje jako prodloužení vestavěného nábytku.

Otevřený půdorys se dělí na různé oblasti v závislosti na funkci místnosti a soukromí. Obytný prostor o rozloze 70 m2 je ze čtyř stran obklopen terasami a otevírá se do všech stran. Bez ohledu na polohu slunce se vždy najde plocha terasy, která je ve stínu, a ta, která je osluněná.

Aby dosáhli ještě většího komfortu a bezpečnosti a zároveň snížili spotřebu energie, rozhodli se majitelé budovy pro plně komplexní systém automatizace budovy „KNX“. Tento inteligentní sběrnicový systém elektroinstalace slouží k propojení všech součástí domu a systémové techniky budovy. Funkce, jako je osvětlení, stínění, ovládání žaluzií, vytápění a větrání, multimediální a domácí spotřebiče, ale také fotovoltaický systém včetně bateriového úložiště, systém monitorování energie a nabíjecí stanice pro elektromobily, jsou propojeny jednotně, inteligentně a efektivně.

Inovativní systémy a technologie
V mnoha rozhodnutích o návrhu narazil architekt na absolutní limity technologie. Například u bezrámových posuvných oken byly u dodavatele swissFineLine objednány největší možné prvky. Velikost jednotlivých prvků je až 6,0 m x 3,0 m, což dává celkovou prosklenou plochu max. 18 m2 na prvek. Jednotlivé prvky jsou navíc motorizovány a propojeny s automatizací budovy.

Vzhledem k tomu, že velká část podkrovního bytu je kompletně prosklená, byla letní tepelná izolace klíčová pro vyhovující vnitřní klima. Pro majitele budovy bylo velmi důležité, aby i uprostřed léta bylo dosaženo příjemné teploty bez klimatizace. Pro splnění tohoto náročného úkolu byly zohledněny různé aspekty plánování: architektonické, stavebně fyzikální i stavebně technické. Architektonickou odpovědí bylo zapuštěné prosklení obytného prostoru. Byt s osmi fasádami (včetně terasy), které lze zcela nebo částečně otevřít, lze kompletně větrat, což také významně přispívá k ochraně před letním horkem.

Dalším inovativním systémem, který byl realizován, je takzvaný TABS. TABS jsou energeticky úsporným, inovativním systémovým řešením pro vytápění a chlazení budov všeho druhu. Hmota budovy, konkrétně beton, se při něm využívá jako akumulační a vyzařovací plocha. V systémech TABS se stavební hmota využívá jako zásobárna tepelné energie a dodává se při nízkých provozních teplotách. To má pozitivní vliv na účinnost tepelných čerpadel a snižuje vynaložené náklady na energii. Geotermální zdroje energie (zemní sondy) byly použity pro bivalentní provoz (vytápění a chlazení). Systém poskytuje v místnostech vysoký komfort po celý rok, protože výměna energie probíhá převážně přes dva tepelně aktivované povrchy (podlahu a strop).

Bazén
Klienti si původně přáli bazén v zahradě na úrovni přízemí, ale stále přístupný pouze v soukromí. Po podrobném studiu variant, při kterém byla zvážena všechna pro a proti, padlo jednoznačné rozhodnutí integrovat bazén do střechy jako prvek penthousu.

Argumenty pro: Exkluzivita, protože na střeše. 360° panoramatický výhled. Soukromí. Obrovské vylepšení / zvýraznění střešní zahrady.

Protiargumenty: Přibližně trojnásobek rozpočtu. Enormní úsilí při plánování.

Vzhledem k velmi vysoké složitosti se plánování bazénu vyvinulo v samostatný projekt, v rámci kterého byly prověřovány různé varianty, materiály a technická provedení. Kromě konstrukčního řešení byly největšími výzvami požadavky stavební fyziky, technické instalace, architektonické řešení přechodů a splnění všech bezpečnostních norem s ohledem na ochranu proti pádu.

Bazén (velikost čisté nádrže: délka cca 11,0 m, šířka cca 3,0 m, hloubka cca 1,5 m) je umístěn ve střešní zahradě mezi terasou a podkrovní terasou. Aby bylo dosaženo potřebné hloubky v prostoru bazénu, jsou dvě místnosti pod bazénem (kuchyň a druhý pokoj pro hosty) vysoké pouze 2,40 m, zbývající místnosti jsou vysoké necelé 3,00 m. Na výšku bazénu je nutné použít síťovou zástěnu. Přístup k bazénu je přes terasu, vertikální přístup je po točitém schodišti uprostřed terasy. Objekt bazénu je plně integrován do architektury, přičemž využití bazénu nelze zvenčí odhadnout. Tím je chráněno soukromí.

Z hlediska stavební fyziky by musel být systém zcela oddělen od budovy; bazén nesmí mít žádné styčné body s pláštěm budovy. Pro splnění těchto požadavků byla použita speciální izolace.

V moderní instalaci bazénu tohoto typu má inovativní bazénová technologie zásadní význam pro funkčnost i kvalitu vody a celkovou pohodu. Bazénová technologie je umístěna v samostatné skříni bazénové technologie na druhé straně střešní zahrady.

Spirálové schodiště
Točité schodiště umístěné uprostřed terasy dokáže mnohem víc než jen propojit dvě úrovně. Z architektonického hlediska bylo toto schodiště zamýšleno jako velkorozměrná skulptura, která by byla vystavena na terase a na kterou by bylo možné se dívat odkudkoli.

Aby architekt dosáhl tohoto sochařského charakteru, navrhl bezešvou konstrukci „z jednoho odlitku“. Uprostřed schodiště neměla být žádná opora; podhled a boční fasády jsou hladké a bezešvé, aby byla zachována homogenita objemu. Realizace návrhu byla technicky velmi náročná: zábradlí ve schodišťovém oku bylo vyrobeno laserem z trubky, podhled byl teprve dodatečně namontován a svařen. Schodiště bylo kompletně vyrobeno a natřeno v kovodílně.

Celá konstrukce schodiště byla dodána na stavbu, vyzdvižena na staveniště pomocí pneumatického jeřábu a ukotvena.

Podzemní garáž
Podzemní garáž bytového domu je obvykle architektonicky zanedbaná a často jí dominují technická zařízení. V tomto projektu však bylo cílem, aby podzemní garáž působila jako prodloužení obytného prostoru. Aby toho bylo dosaženo, byly povrchy odpovídajícím způsobem upraveny: Podlaha byla pokryta syntetickou pryskyřicí a stěny byly natřeny speciální metalickou barvou.

Interiér podzemní garáže se vyznačuje především kvalitním konceptem osvětlení. V souladu s tím byla kulatá designová svítidla kombinována se zabudovanými LED pásky.

Autorská zpráva
Foto: Matúš Nedecký

Autor: IVANOV & PARTNER
Adresa: Frauenfeld, Švýcarsko
Investor: homebay ag
Realizace: 2022

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*