Rodinný dům v CHKO Český kras

Nízkoenergetický dům je postavený na rovinatém pozemku v CHKO Český kras na kraji obce Hlásná Třebaň. Jeho aktuální stav je již druhou etapou stavby: první vznikla v roce 2008, dům byl zkolaudovaný a obýván původními investory. Konstrukčně dům realizovali podle mého návrhu, nicméně z důvodu nedostatku investičních prostředků kvalita provedení fasády, vnitřního vybavení a interiéru byla sice funkční, nicméně velmi „spartánská“. Noví majitelé, kteří dům v roce 2014 koupili na „letní rodinné bydlení“, se rozhodli navázat na původní konstrukční řešení s tím, že zlepší stavebně technické vlastnosti domu a jeho architektonické řešení. Vyměnili jsme fasádu, vstupní dveře, je tu nové topení, chlazení a úprava elektro. Upravili jsme také dispozice, interiér je nyní úplně nový včetně designového návrhu atypických kusů nábytku.
Dnes už existuje návrh třetí etapy realizace, kterou plánují majitelé „na stáří“. Ke stávající hmotě domu se přidá přízemní přístavba do tvaru písmene L, ve které bude kryté stání na auto, větší vstup a ložnice rodičů.

Jednoduché hmotové řešení stavby, její umístění na pozemku, obdélníkový půdorysný tvar, kompozice oken, umístění vstupu a sedlová střecha odpovídá obvyklým požadavkům CHKO. Ty jsem nechtěl pouze formálně splnit, snažil jsem se k nim přistoupit kreativně a přenést logiku selského rozumu, který i bez předpisů CHKO určoval po staletí architekturu staveb historické vesnické architektury, do typologie moderní stavby. Mojí ambicí bylo vytvořit vesnický dům, který by odpovídal architektonicky, stavebně technicky i svým vybavením současným požadavkům, a přitom bude postavený za rozumné peníze.

Architektonické a stavebně technické řešení

Nízkoenergetická difuzně otevřená dřevostavba je založena na patkách 25 cm nad terénem. Přiznaná nosná konstrukce je určující pro celý dům. Bylo jí podřízeno dispoziční řešení a je vizuálně rozhodujícím prvkem interiéru. Hlavní nosnou konstrukci tvoří čtveřice plných vazeb tvaru písmene A na celou šířku a výšku stavby. Tvar plné vazby vychází z tradičních krovových konstrukcí a je upravený pro potřeby moderní dřevostavby. Plná vazba je zavětrovaná dvojicí šikmých vzpěr, které pomáhají i překonat sedmimetrový rozpon v šířce plné vazby bez použití středového sloupku. Šikmé vzpěry jsou prostrčené mezi dvojicí kleštin, které vodorovně spojují celý rám v úrovni vloženého stropu. Kleštiny slouží současně jako stropní průvlaky. Dvě plné vazby jsou ve štítových zdech, dvě jsou přiznané v interiéru. Dům je díky nim rozdělený na tři identické dispoziční části, které jsou v podélném směru uvnitř domu asi 4 metry dlouhé. Celková délka vnitřního prostoru je tak 12 m. Na šířku jsou části dispozice členěné přiznanými stropními trámy po jednom metru, takže šířka celého vnitřního prostoru je 7 metrů.
V první a druhé části dispozice je vloženo patro. V přízemí první části dispozice se nachází vstup, chodba, koupelna a technická místnost, v patře jsou dva pokoje. V přízemí druhé části a v celé třetí části dispozice je propojený obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obytným pokojem. Třetí část dispozice je otevřená přes dvě patra do galerie, kam se chodí po točitém schodišti. Kromě výše popsané přiznané nosné konstrukce je pro architekturu a dispoziční řešení domu důležité vizuální a faktické propojení vnitřních obytných prostor přes velká francouzská okna s terasou a zahradou. Výhodou je, že již v první etapě realizace bylo v zahradě vysazeno několik stromů, které během deseti let od té doby vyrostly.

Vnitřní dřevěné konstrukční prvky jsou smrkové lepené vazníky a smrkové palubky. Všechny konstrukční dřevěné prvky interiéru jsou barevně sjednocené olejovým nátěrem s kapkou světle šedého pigmentu. Tepelná izolace je v kombinaci minerální vaty vložené do nosné konstrukce podlahy, stěn a střechy a dřevovláknitých difuzně otevřených desek. Ty obalují celou konstrukci pod dřevěným obkladem a přerušují veškeré tepelné mosty, které by v obálce domu mohly vzniknout. Dům má provětrávanou fasádu s palubkami ze sibiřského modřínu. Kladení palubek je vodorovně s mezerou, profil palubek je rhombus. Střešní krytina je z betonových nízkoprofilovaných tašek. Okna jsou dřevěná EURO, vstupní dveře jsou barevně zvýrazněné.

Interiér
Jednotlivé rozhodující pohledy v interiéru jsou přepisem geometrické abstrakce do prostoru. Když přimhouříte oči, můžete vnímat jednotlivé perspektivní pohledy a detaily interiéru jako geometrické obrazy plné barev, rozdílných struktur, materiálů světel a stínů. Prolínání záměrně přiznaných konstrukčních, dispozičních, funkčních a čistě vizuálních prvků přes sebe a jejich vzájemná prostorová interakce přináší uživatelům nezaměnitelný pocit.
Přiznaná a promyšlená konstrukce plných vazeb a stropů působí vlídně, přirozeně interiér vizuálně i pocitově zaplňuje, takže je už bez dalšího velkého zařizování zabydlený. Vše, co je v interiéru vidět nad rámec přiznané konstrukce: schodiště, dveře, zábradlí, vestavný nábytek i samostatně stojící solitéry, bylo vyrobeno na základě interiérového a designového návrhu. Pouze jídelní židle, ušák a svítidla jsou koupená.
Nejviditelnějším vloženým prvkem interiéru je centrální točité schodiště. Spojuje dolní otevřený obytný prostor s galerií, která slouží jako zašívárna a herna. Schodiště stejně jako zábradlí na galerii jsou ocelové, vyrobené z plechu a pásoviny. Jako jeden kus bylo na místě vloženo do konstrukce domu. Výrazné vodorovné i svislé dělení zábradlí na schodech a na galerii přidává do interiéru další vrstvu. Svojí subtilností a barvou kontrastuje s konstrukčním dřevem a plochami dřevěných obkladů.
Vestavný nábytek: kuchyň, skříně a šatny jsou navržené dle aktuálních designových trendů, přesto dostatečně prakticky a ergonomicky. Jídelní stůl je solitér s masivní dubovou deskou z přiznaných vykartáčovaných fošen a s atypickým ocelovým podnožím. Stejně tak konferenční stolky, knihovna a skříňka pod televizi byly navržené na míru. Konstrukční řešení těchto solitérních kusů nábytku je kombinací subtilní ocelové tyčové konstrukce a dřevěných lakovaných a dýhovaných výplní. Konferenční stolky a knihovny vznikaly z prototypů přímo v truhlářsko/zámečnické dílně. Jsou tak jedinečné mimo jiné i proto, že na desku stolků se použila dýha uříznutá nikoli podélně, jak je běžné, ale kolmo na kmen, takže vypadá jako řez pařezem. Tvar sedačky je přizpůsobený ideálnímu sezení u televize a poslechu HIFI. Finální tečku celému interiéru dává barevné sladění prostoru, výběr dekorací, obrazů a svítidel.

Technické vybavení
Vytápění domu je podlahové elektrické, TUV je zajištěna v elektrickém bojleru. Sekundární, nicméně v praxi hlavní zdroj vytápění jsou kamna. Na všech oknech jsou vnitřní okenní žaluzie. Stínění zajišťuje látková markýza, která v roztaženém stavu zakrývá celou terasu. V nejteplejších dnech je možné využít k chlazení vnitřních prostor multisplitovou klimatizaci, která v reversním režimu dokáže dům v zimě i vytápět. Klimatizace je tak třetím zdrojem vytápění domu, který funguje na principu tepelného čerpadla typu vzduch-voda.

Autorská zpráva

Architekt: Tomáš Klanc
Dodavatel stavby: svépomocná organizace více dodavatelů
Dodavatel interiéru: Tita, s.r.o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*