Rodinný dům v Mladém

Parcela má téměř čtvercový tvar s malým trojúhelníkovým výběžkem, základní figuru stavby jsme navrhli podle orientace ke světovým stranám, zároveň jsme také chtěli dům „odclonit“ od veřejného prostoru a sousedních parcel. Jeho objem je jednoduše rozdělen na dvě části – přízemí a podkroví.
Hmotu přízemí tvoří servisní trakt ve tvaru písmene U, který obklopuje hlavní obytný prostor, otevřený do zahrady na jihovýchod. Nad obývacím pokojem s jídelnou je umístěna ložnicová část, jejíž hmota je jakoby vyjmuta z hmoty přízemí a posunuta výše do podkroví. Díky vysunutí hmoty podkroví vůči přízemí vznikla u jihovýchodní fasády krytá terasa.
Celková estetika domu je reprezentována jistou elementární geometrií. Jednotlivé objemy jsou ortogonální, střechy přízemí i podkroví jsou ploché.

Stavební technologie byly zvoleny klasické, jednoduché a samozřejmé – cihelné zdivo, prostý, nebo železový beton, dřevěná okna, vápenné omítky, běžné izolační materiály.
Svislé nosné konstrukce: keramické cihelné zdivo, v místě prosklené stěny ocelové sloupky.
Vodorovné nosné konstrukce: v přízemí keramické stropy, v podkroví dřevěné pohledové stropy, v místě přesahu podkroví přes obvod přízemí – železobetonová monolitická deska.
Schodiště je monolitické s nabetonovanými stupni, nášlapy i podstupnice jsou dřevěné dubové.
Podlahy: v obytných místnostech jsou celoplošně lepené dřevěné – dubová vícevrstvá lamela.
Okna a venkovní dveře jsou dřevěné s izolačním trojsklem, v obývacím pokoji byla navržena zdvižně posuvná okna s nastavovacím rámem.
Vnitřní dveře a zárubně: plné, dýhované, bezfalcové s obložkovou zárubní, výška stejná jako nadpraží oken.

Autorská zpráva

Plocha pozemku 834 m2
Čistá užitková plocha: dům bez garáže, skladu, terasy 228,7 m2; garáž + sklad 25,3 m2; terasa 21,5 m2
Obestavěný prostor: 1181,1 m3
Zastavěná plocha včetně garáže: 249,6 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*