Rodinný dům v Radvanicích

V jednom z městských obvodů Ostravy nalezl manželský pár pokrokově smýšlejících doktorů specifický pozemek. Louka, svažující se k severu, má značně křivolakou hranici a dva protilehlé vstupy. Sousední domek reprezentuje současný český standard, naproti němu statečně přežívá torzo ovocného sadu, který pamatuje největší slávu bývalé Nové huti Klementa Gottwalda, okupující blízký horizont.

Úzká a dlouhá figura domu přirozeně kopíruje stávající terén. Částečně podsklepený objekt má tři výškové úrovně podlahy. Vnitřní prostory jsou půdorysně zónovány, pod téměř třicet metrů dlouhou pultovou střechou ukrývají proměnlivou světlou výšku od intimních 2,3 m až po velkorysých 3,5 m. Odolnou provětrávanou fasádu z trapézových plechů na delších stranách prolamují okna, doplněna je lapidární hmotou vstupu do suterénu.

V budoucnu se na pozemku počítá s dostavbou garáže a zahradního přístřešku.

Autorská zpráva
Foto: Martin Grobař


Autoři: ti2 architekti – Tomáš Kozel, Kamil Měrka

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*