Rodinný dům ve Spomyšli

Rekonstrukce a dostavba rodinného domu.

Investor: soukromá osoba
Autor / generální projektant: m4 architekti – Miroslav Holubec, Matyáš Sedlák, Ondřej Kramoliš, Zuzana Štefančíková
Dodavatel: stavbu prováděl investor manažerským způsobem bez hlavního dodavatele
TDI: Daniel Vinš
Subdodavatelé: monolitické žb. konstrukce: HOCHTIEF CZ, a. s.; obvodový plášť: Mechanika Prostějov, a. s.; střecha: Alpin, s. r. o.; chlazené podhledy: G-TERM Hennlich Industrietechnik; truhlářské konstrukce: AB Plus Development
Plocha pozemku: 1027 m2
Zastavěná plocha: stávající rodinný dům 84 m2; dostavba 342 m2
Obestavěný prostor: stávající rodinný dům 630 m3; dostavba 1230 m3
Projekt: 12/2005—06/2007
Realizace: 06/2006—03/2008
Autor fotografií: Filip Šlapal (exteriéry), archiv m4 architekti (interiéry)


Autorská zpráva

Návrh si kladl za cíl citlivě a šetrně opravit starý dům a ty obytné a servisní funkce, které dům nebyl s to svým charakterem obsáhnout, pak integrovat do doplňujícího objektu dvorní dostavby.

Starý dům stojí v čele pozemku u ulice a svou dvoupodlažní hmotou zůstává jeho dominantou. Funkce v něm soustředěné vyjadřují hodnotu starého domu ve vztahu k dostavbě: zatímco starý dům obývají dědeček a pán domu (jehož apartmán s pracovnou zabírá celé podkroví), dostavba nabízí společný obytný prostor, bydlení pro děti a servisní zázemí.

V duchu dvorních přístaveb v místě obvyklých je dostavba koncipována jako přízemní objekt. Dělí protáhlý pozemek na dvě hlavní části — část jižní s obytnou zahradou a část severní, která slouží jako příjezd ke garáži a současně jako průjezd na zadní pozemek.

Východním koncem se dostavba lepí na starý dům; její reprezentační vstupní loubí je společné pro oba objekty. Tak, jak se mění vzdálenost od starého domu, mění se i funkce dostavby — od obytné k servisní. Následuje hlavní obytný prostor s kuchyní domu a jídelnou. Dále je obytná hala, obrácená na sever a vložená sem jako jakási cézura mezi společnou obytnou část a sekcí dětských pokojů. U nich je umístěna hlavní koupelna domu s oddělenými částmi pro praní a úklid. Dětskými pokoji končí obytná část dostavby a překlápí se v servisní — hlavní chodba, která vede od vstupní haly celou dostavbou, se zde stává předsíní zadního vstupu do domu. Na předsíň navazuje šatna a hlavní sklad potravin. Domovní komunikace dále pokračuje prostorem garáže, která je dimenzována pro dva osobní automobily, motocykly, kola atp. Za garáží je hmota domu proložena otevřeným loubím. Cesta domem končí v prostoru určeném pro potřeby myslivosti (kterou se zaobírá pán domu). Na západním konci domu je také sklad zahradního nářadí a zeleninový sklípek.

V zadní části přiléhá k pozemku rodinného domu ještě další pozemek, který přesahuje i záhumenky sousedních parcel. Tuto plochu investor přikoupil, aby na ní mohl zřídit prostor pro volnočasové aktivity — univerzální hrací plochu, koupací jezírko, drobné domácí hospodářství a louku s luční trávou. Vše má být kompozičně doplněno malým lesoparkem chránícím parcelu před západními větry mělnické roviny. Projekt zadní zahrady byl zpracován na podkladu generelu ateliérem zahradní tvorby D. V. A.

Rekonstrukce starého domu je provedena v tradičních materiálech odpovídajících historickému objektu (omítka, skládaná krytina). Dostavba je naproti tomu pojata jako objekt se současným výrazem; rozdíl mezi starým a novým je podtržen. Dostavba je koncipována jako zalamovaný tubus, v jehož útrobách je rozvinuta celá dispozice. Tubus je navržen jako železobetonový monolit. V interiéru je toto čitelné ve formě pohledového betonu: zatímco v obytné části jeho působení změkčují materiály doplňkových dělicích konstrukcí, vložená dřevěná podlaha a instalační SDK strop v podhledu, v servisní části je pohledový beton ponechán na stěnách i na stropě. Zvenku je beton zateplen a opatřen provětrávanou fasádou z desek z vysokotlakého laminátu (MAX desky), jejichž formátování do kosých dílů vnáší do poměrně rozlehlých ploch dlouhých fasád jemnou formu. Na jižních fasádách — spjatých s obytnou funkcí — je laminát vystřídán obdobně formátovaným lakobelovým sklem v bílé barvě. Sklo přejímá barevnost oblohy, a dům tak mění s průběhem dne a roku svůj výraz.

Stavba byla publikována ve Stavbě č.1/2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*