Rozhledna Holedná

Les nad městem, místo trochu blíže k přírodě, k odpočinku. Kam oko dohlédne, vidíme tmavé kmeny dubů, sluneční paprsky prodírající se baldachýnem listů. Ticho lesa občas prořízne křik sojky upozorňující na dravce, který plachtí kdesi nad vrcholem Holedné… Právě ptákům závidíme tu možnost shlížet na svět z výšky, vidět město a krajinu z jiné perspektivy. Vystupme tedy po schodech nad koruny stromů, nechme svou tvář ošlehat zimním větrem, polechtat jarním sluncem a alespoň na chvíli se nechme unášet pocitem volnosti, letu a lehké závratě z výšky a krásného výhledu.

Místo se nachází na úbočí kopce Holedná nad městskou částí Jundrov, ve výšce 315 m. n m. Rozhledna byla navržena kousek od palouku ve vzrostlém dubovém lese. Aktuálně v daném místě stromy dorůstají do výšky kolem dvaceti metrů. Oborou Holedná prochází tři turistické trasy různých náročností Lokalita je atraktivní ať už svým umístěním mezi městskými částmi Kohoutovice, Bystrc, Jundrov a Komín, ale především díky tomu, že zde návštěvníci mohou spatřit volně se pohybující muflony, daňky a jeleny. V místě panují klimatické podmínky typické pro střední oblast Jižní Moravy bez extrémních projevů počasí. Nejkratší přístup na místo je možný po strmé zpevněné lesní cestě od konce ulice Březová, anebo po méně strmé, ale delší lesní zpevněné cestě z ulice Nálepkova.

Holedná je přirozeně lákavým turistickým cílem a vyhlídkový bod, který by překonal vzrostlý lesní porost, zde má své opodstatnění. Stavbu turistické rozhledny jsme proto vnímali jako přirozenou součást rozvoje území a přiměřenou podporu turistického ruchu. Součástí stavby nejsou telekomunikační zařízení ani jiné komerční plochy. Rozhledna má především umocnit prožitek stráveného času v přírodě a její architektonická forma měla podpořit identitu jedinečného místa.

Koncept
Inspiraci pro návrh jsme nalezli v charakteristických stromech Kohoutovických lesů – dubech. Stejně jako se kmen dubu skládá z několika propojených vrstev, konstrukce rozhledny je též tvořena několika vrstvami. Tuhé nosné jádro parafrázuje nosnou složku kmene stromu, tedy dřeva. „Sukénku“ rozhledny tvoří ocelová lana připomínající rozbrázděnou kůru kmenu, nazývající se borka. Dramatické rozbrázdění borky je symbolicky vyjádřeno kosočtvercovou texturou uspořádání lan vnějšího pláště. Základním architektonickým záměrem tedy byl přepis struktury kmene dubu.       

Architektonické řešení
Vzdušnost, transparentnost, otevřenost či průhlednost konstrukcí nechává dovnitř věže vstoupit všechny živly a projevy počasí, díky tomu se nepřeruší kontakt s přírodou ani při výstupu na vyhlídkovou plošinu. Vznikla tak architektonická forma, jež umožní návštěvníkům se postupně ocitat a vertikálně prostoupit jednotlivými patry lesa: od kmenů přes koruny stromů až nad jejich vrcholky.

Výstup na rozhlednu je možný po točitém schodišti. Všech 13 pater má totožné schodišťové rameno a čtvrtkruhové podesty. Tyto podesty umožňují pohodlné míjení vystupujících a sestupujících návštěvníků i krátký odpočinek s výhledem do korun stromů. Postupné vertikální prostupování lesním porostem podporuje moment napětí či očekávání před výstupem na vrchol a očekávaný výhled.

Na vyhlídkové plošině materiální působení věže ustupuje, návštěvník zde může prožít pocit volnosti a svobody, možná i euforie po výstupu. Vrcholová vyhlídka je zcela otevřená, bez jakýchkoliv překážek, které by narušily požitek z výhledu.

Hrubý beton podnože mírně vystupující z terénu vytváří pevnou patu rozhledny, kontrastuje tak se vzdušností hlavního objemu věže a dodává pocit pevnosti a stability.

Konstrukční, materiálové a technické řešení
Technické řešení návrhu vycházelo z požadavků na bezpečnost návštěvníků, vysokou životnost a snadnou údržbu konstrukce. Podobu konstrukce ovlivnilo vystavení stavby vlivům počasí.
 
Konstrukce je koncipována jako tuhé kruhové nosné ocelové jádro s taženým vnějším pláštěm z ocelových táhel, též uspořádaných půdorysně v kruhu. Obě tyto části se rovnocenně uplatňují na estetice návrhu, ale jejich konstrukční odlišnost je zásadní. Ocelová táhla vnějšího pláště rozhledny tvoří nosnou část konstrukce namáhanou pouze na tah, kdežto tuhý středový nosný dřík je namáhán převážně tlakem. Životnost ocelové konstrukce je možné dlouhodobě zaručit, navíc vyžaduje minimální kontrolu a údržbu. Všechny její prvky byly žárově zinkovány – u tohoto typu povrchové úpravy je možné rozhlednu považovat za bezúdržbovou v řádu desítek let.

Hlavní nosná konstrukce má dvě vrstvy: tuhé ocelové jádro a tažený vnější plášť z ocelových táhel. Tuhé jádro tvoří soubor ocelových prvků složený ze svislých sloupků, vodorovných nosníků ve tvaru prstence a táhel stěnového ztužení. Vnitřní prostor vyplňuje ocelové točité schodiště. Síly vyvolané zatížením návštěvníky, povětrností a tíhou samotných prvků konstrukce jsou do podloží přenášeny pomocí základové železobetonové kruhové desky. Ta vybíhá mírně nad úroveň terénu a vytváří tak sokl rozhledny.
 
Veškeré prvky rozhledny byly navrženy s ohledem na dostupné výrobní technologie a komplikovanější přepravní podmínky v rámci obory. Rozhlednu jsme proto navrhli jako soubor malých prvků montovaných pomocí jeřábu na místě.

Autorská zpráva

Základní údaje:
Poloměr u paty rozhledny (základ): 5,5 m
Poloměr nosného jádra: 1,58 m
Výška vyhlídky: 34,32 m
Výška rozhledny vč. zábradlí: 35,52 m
Počet schodů: 208
Počet pater: 13

Ocelové sloupky
– trubky obdélníkového průřezu
– v úrovních pater jsou ke sloupku připojeny šroubovaným spojem vodorovné prstencové nosníky

Vodorovné prstencové nosníky
– trubky čtvercového průřezu
– kladené vodorovně v rovině mezi sloupky, v úrovni jednotlivých pater tvoří tzv. ztužující prstence
– zachycují zejména účinky větru působící kolmo na stěny

Svislé zavětrování
– táhla z ocelové kulatiny kladená v rovině mezi sloupky diagonálně na pole mezi sloupky
– každé táhlo, diagonála, je opatřena rektifikačním napínákem

Schodiště 1. – 13. patro
– ocelové, v rámci jednoho patra tvořeno šestnácti schody
– průchodná šířka 1,1 m
– konstrukčně sestává z: vnější schodnice (plech ve tvaru spirály), vřetene z ocelové trubky, podestových nosníků. Plochy podest tvoří prefabrikované ocelové rošty, stupně prefabrikované ocelové rošty, madla ocelové trubky, výplň zábradlí nerezová ocelová síť.

Vyhlídková plošina
– vnější vodorovný prstenec z trubky obdélníkového průřezu připojený vodorovnými nosníky ke středovému tuhému jádru
– pochozí plocha z ocelových roštů
– zábradlí: kruhové madlo z trubky obdélníkového průřezu a sloupky z trubek obdélníkového průřezu geometricky navazujících na ocelová táhla vnějšího nosného pláště; výplň zábradlí z vypnuté nerezové ocelové sítě

Spoje
Kotvení sloupků do železobetonové základové konstrukce pomocí patních ocelových desek vetknutých do betonového základu. Veškeré montážní přípoje sloupků, vodorovných nosníků a táhel zavětrování, stejně jako přípoje schodiště, byly řešeny jako šroubované. Výrobní přípoje se realizovaly dílensky jako svařované. Povrchová úprava ocelových konstrukcí je provedena žárovým zinkováním, namáčením do zinkové lázně. 

Investor: Lesy města Brna, a.s.
Autor: TJ Architekti – Ing. arch. Tomáš Jurák; spoluautoři Ing. Jaromír Šmerda (statika, ocelové konstrukce), Ing. Lukáš Loudil (statika, založení), Ing. arch. Andrea Chroustová, Ing. arch. Adam Michna

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Proč je |vyhlídka| min. 40m pod vrcholem Holedné, přes který není vidět? Točité schody na takovou výšku bez mezipodesty nejsou pro každého, nehledě na to, že se na nich dost blbě vyhýbá :-/ Architektonické i konstrukční řešení jsou konvenční, prakticky bez nápadu. Díky za každou novou rozhlednu, ale tahle se mou nejoblíbenější určitě nestane.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*