Rozhledna na Šibeníku

Rozhledny dnes na horách rostou jako houby po dešti. Nejde o nějaký národní sport, jako spíše o hory samotné. Rozhledny na zdejších horách stavěly ve druhé polovině 19. století turistické spolky německé, polské, rakouské, i české. Z některých z nich je při vynikajících podmínkách vidět až na Alpy.

Rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko-polské Hřebenovky. Financována byla převážně z evropských dotací nadnárodního sdružení obcí tohoto Euroregionu.

Neodzkoušený prototyp větrné farmy z roku 1995 nikdy nebyl spuštěn z hlukových důvodů. O zprovoznění ještě do roku 2013 usiloval ČEZ, kdy poslední z tubusů s transformovnou odkoupila obec s myšlenkou na rozhlednu.

Požadavek na minimální náklady v následné architektonické soutěži snad přispěl k vítězství návrhu založeného na maximálním využití již odvedené práce. Na snaze dokomponovat nefunkční torzo minimálními prostředky do jednoho celku s novým výrazem. Tento přístup prostupoval celým projektem od celku po detail, například použitím renovovaného mobiliáře ze 60. let minulého století. Objem infocentra jsme hmotově i provozně doplnili o nejnižší trakt do tvaru skalnatého výchozu. Spojovací lávka je zároveň výrazovým i provozním prvkem. Návštěvnická trasa vede přes infocentrum na galerii, kde je uvažováno výstavní využití, dále přes vyhlídkovou terasu a lávku na rozhlednu.
 
Rozhledna byla z kompozičních důvodů prodloužena o technický nástavec s předpokladem obvyklého telekomunikačního využití. Původní tubus i transformovna zůstává v nové kůži stále čitelná. Vertikalita rozhledny bude vyvážena novou alejí podél přístupové cesty.

Stavba byla realizována částečně v ostrovním režimu, s vlastním zdrojem vody a likvidací odpadních vod čističkou a vsakem, vytápění je řešeno tepelným čerpadlem.

Autorská zpráva
Foto: Václav Novák


Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem
Investor: Městys Nový Hrádek
Autoři: Pavel Suchý, ABM architekti; spoluautor Pavel Ježek, Projecticon s.r.o.; spolupráce Zdeněk Drašnar
Hlavní dodavatel: Průmstav Náchod s.r.o., Kaden-Holding, s.r.o.
Zastavěná plocha: 272 m2
Obestavěný prostor: 1154 m3
Velikost řešeného území: 780 m2
Investiční náklady: 13,6 mil. Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*