Rozšíření centra INTEMAC

Účel objektu
Návrh rozšíření centra INTEMAC představuje budovu, která navazuje na stávající centrum. Původní budova je v provozu od září 2013. Objekt centra lze charakterizovat jako budovu pro aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a vzdělávání v oblasti strojírenské výrobní techniky. Jedná se o expertní služby a poskytování přístupu k moderním technologiím. Výzkumné centrum INTEMAC je projekt realizovaný Jihomoravským krajem ve spolupráci s JIC, zájmovým sdružením právnických osob za partnerství Vysokého učení technického v Brně a významných strojírenských firem. Přístavba bude mít shodný účel užívání. Stávající činnost je zaměřena na šíření technického pokroku, předvádění možností pokročilých technologií, ruku v ruce s velmi přesným měřením a zkoušením pro automobilový a letecký průmysl, výrobu kolejových vozidel a zařízení pro použití v kosmickém prostoru.

Urbanistické a architektonické řešení
Celkové urbanistické řešení respektuje stávající budovu jako solitérní stavbu, na kterou lze bezprostředně navázat v odvrácené zadní části, v návaznosti na stávající vjezd do objektu.
Situování nově navrženého objektu je navrženo s odstupem od stávající budovy z důvodu těžké konstrukce haly s jeřábovou dráhou a speciální těžkou podlahou. Krček v proluce bude mít navrženou konstrukci lehkého charakteru.
Koncepce robustního, samostatně stojícího kubusu s prolukou-krčkem, doplňuje stávající budovu. Vzniká kompozice dvou suverénních budov, vzájemně korespondujících v jednotlivých materiálech a detailech. Současně je budova kontrastní.Konkrétně se jedná o barevné řešení nově navržených fasád, kde se objevuje bílá barva betonových zavěšených panelů ze sklovláknocementu, šedá barva vrat, žaluzií a zámečnických výrobků, v kombinaci se skleněnými prvky odkazujícími nastávající budovu INTEMAC. Obkladové prvky z keramiky cihelné barvy jsou v nové budově rovněž použity, a to v interiéru dvoupodlažní části, která je přístupná z nově navrženého schodiště. Celkové architektonické řešení je postaveno na čistých proporcích novostavby, podtržených technicistními detaily.
Návrh je založen na optimální možnosti využít spojovací koridor z druhého  nadzemního podlaží, současně s dostatečnou docházkovou vzdáleností a kapacitou stávajících sociálních zařízení. Z2NP vede další propojení k proluce –galerii, tvořené lehkým krčkem. Dvoupodlažní část navazující na vjezd do nové haly je připravena pro umístění technického zařízení zejména strojovny vzduchotechniky. V návrhu je část střechy ve snížené části nad zasedací místností lemována zvýšenou atikou. Jedná se o třetí nadzemní podlaží –střešní terasu, která bude doplněna zelení.
Koncept návrhu interiéru je ovlivněn stávajícím řešením v budově Intemac. Záměrem je rozvinout řešení,evokující inovativní přístup a vyspělé technologie. 
 
Funkční a dispoziční řešení, stavebně technické řešení
Jádrem budovy je hlavní laboratoř s rozponem přes 12 m, délkou 16,4 a výškou zdvihu jeřábu minimálně 6,5 m. Jeřáb je mostový, dvounosníkový, Q = 15 t. Upínací litinová deska 4 x 6 m je situována v rohové poloze hlavní laboratoře. Hala je přirozeně osvětlena pásovým oknem ze severovýchodu nad jeřábovou dráhou. Dále přes prosklené stěny směrem k přístavku na jihovýchodní straně a směrem do krčku s galerií.

Halová část hlavní laboratoře je navržena z ocelových příhradových sloupů. Zděný těžký obvodový plášť z tepelně izolačních tvárnic je navržen z důvodu optimálních parametrů akumulace tepla.
Dvoupodlažní a třípodlažní části přistavěné k hale mají navržené monolitické železobetonové stropy. Podlaha v laboratoři –mohutná a stabilní železobetonová deska.
Stejně jako ve stávající budově tak i v nově navržené přístavbě jsou zvýšené nároky na parametry vnitřního prostředí, zejména z hlediska stálosti prostorové teploty. Při návrhu technických zařízení budovy bylo v maximální míře využito obnovitelných druhů energie. 
Autorská zpráva

Autoři: sdružení Atic.Z architects & engineers / Libor Žák,
spolupráce Adam Vrána, Miroslav Tomala, Pavel Tejnil
Investor: Jihomoravský kraj
Provozovatel: Intemac Solutions s. r. o.
Termíny: studie, projekt k územnímu a stavebnímu řízení 2018, nabytí právní moci stavebního povolení 01/2019;
Základní rozměry:17 x 31 m
Zastavěná plocha: 485 m2
Užitná plocha: 718 m2
Obestavěný prostor: 4917 m3
Autor fotografií: JIC

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*