Šatny Wikov

Podkladem pro zpracování projektu byl koncepční generel areálu Wikov v Hronově, zpracovaný v roce 2014. Počítá s postupným odstraňováním dosluhujících budov a jejich náhradou novými objekty, dílem budou stávající objekty rekonstruovány.
Určujícím momentem při návrhu nových šaten byl požadavek na rychlost výstavby v délce šesti měsíců. Architektura návrhu je výslednicí jednoznačnosti provozu, lapidárnosti formy a skladebnosti konstrukce. Vrstevnatost stavby je potom abstrahovanou připomínkou šaten jako místa rozličných garderob.  
Umístění stavby v nivě Zbečnického potoka si vyžádalo založení na pilotách. Rychlost hrubé stavby byla zajištěna montáží železobetonového skeletu a vyzdívky z neomítaných vibrolisovaných betonových tvárnic. Hygienické buňky uprostřed dispozice jsme z důvodu snadného vedení instalací řešili z pěnosilikátových příčkovek. Barevně akcentované omyvatelné povrchy jsme navrhli z polyuretanových stěrek a desek vysokotlakého laminátu. Analytická skladebnost jednotlivých vrstev se z interiéru přelévá do exteriéru. Nosná konstrukce je opatřena kašírovanou tepelnou izolací, kterou chrání zavěšená provětrávaná fasáda z pohledových desek. Rytmus konstrukce prosklené pavlače v úrovni druhého nadzemního podlaží rozvíjí lehká koruna z pozinkovaného tahokovu, lemující celou atiku domu. Každý z obou objektů je na střeše vybaven strojovnou vzduchotechniky, plynovou kotelnou s ohřevem TUV a řídící jednotkou. Distribuce médií je zajištěna dvojicí instalačních šachet a dále převážně přiznanými ležatými rozvody. Vytápění je řešeno jako podlahové.

Autorská zpráva

Autoři: IXA – Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Benedikt Markel
Místo: Zbečník u Hronova

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*