Schmidt Hammer Lassen Architects: Campus Aarhus N v dánské VIA University College

Dánská kancelář schmidt hammer lassen architects dokončila Campus Aarhus N, osmý kampus VIA University College
v dánském Aarhusu.


pohled na vstup a nádvoří


klient: VIA University College
architekt: Schmidt Hammer Lassen Architects
inženýring: Moe & Brødsgaard a/s
krajinářský architekt:
Schmidt Hammer Lassen Architects
dodavatel na klíč: E. Pihl & søn A/S
plocha: 26,724 m²
soutěž: 2008, 1. cena
realizace: 2009 – 2011
stavební náklady: € 45 million bez DPH
foto: archiv autorůvegetace jako součást fasády ochlazuje budovupásy břečťanu lemující fasádu, zelená střecha


Ústřední budova komplexu soustředí 2000 studentů různých oborů na jednom místět a sjednotí specializované plochy. Centrální atrium na celou výšku budovy, zamýšlené pro shromažďování studentů je zastřešeno velkým skleněným světlíkem, který přivádí do vnitřního prostoru denní světlo. Nesouvisle rozmístěné plochy a terasy jsou propojeny plovoucími schodišti, která nabízejí několik různých cest prostorem budovy. Ze společného prostoru vystupují čtyři křídla pro administrativu, posluchárny, multimediální centra a další místnosti k různému využití.

Fasáda je obložena střídavě pásy skla a břečťanu, který chrání před nadbytečnými slunečními zisky a dodává okolní konstrukci příjemné klima. Zelené střechy se budou sklízet a shromažďujjí vodu k zavlažování rostlin na fasádě. Tím budova šetří koupelnové instalace a snižuje celkovou spotřebu vody i energie. Ventilační senzory automaticky nastaví větrání v závisosti na množství osob v místnosti a přizpůsobí množství tepla a CO2. Štěrbiny denního světla a světlíky přivedou okolní světlo do učeben a kanceláří.
Upravené okolí pozemu o rozloze 27 000 m2 je stíněno korunami lip, nacházejí se zde i ovocné stromy, květiny a vonné rostliny. Zatravněné chodníky budou udržovat venkovskou atmosféru, ostatní plochy budou udržovány jako louky.


vstup (vlevo), detail rohu (uprostřed), fasáda za soumraku (vpravo)


atrium


propojující schodiště a hala ve 2. NP


kavárna a studijní místo nad kavárnou


chodby přirozeně osvětlují průběžné světlíky


situace


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*