Schrána ve Schwarzenberské kapli v katedrále sv. Víta

Jde o novou schránu pamětní knihy padlých československých letců R.A.F. z let 1939–1945, která je umístěná ve Schwarzenberské kapli katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Katedrála duchovním symbolem, ale také symbolem našeho národa a naší státní identity. Můžeme zde nalézt památníky důležitých událostí naší země. A to od počátku našich dějin až do současnosti. Jsou zde hroby světců, knížat, králů, císařů i hroby význačných osobností. Jsou zde ovšem také pomníky těm, kteří byli ochotni za tuto zem položit život. Proto je zde památník na oběti první světové války, druhé světové války a k nim se vztahuje i nově adjustovaná Kniha československých letců, příslušníků české, izraelské i německé národnosti, kteří v rámci Britského královského letectva (Royal Air Force) bojovali a mnozí i zemřeli.
Pro knihu jsme navrhli schránu, která umožňuje její důstojné představení. Pro celkové formování návrhu byla rozhodující čitelnost obsahu knihy, tj. jmen letců. Plochu, na které je kniha vystavena, jsme naklonili pod úhlem 30° směrem k pozorovateli. Krycí sklo je opatřené ochrannou vrstvou proti působení UV záření. Po stranách na skle jsou umístěné emblémy leteckých perutí R.A.F. československých letců. Plocha, na které je kniha položena volně sestupuje dolů, měkce se ohýbá a ve spodní části vytváří prostor pro umístění květin. Je rozčleněna lineárními pruhy symbolizujícími vzdušné proudy při pohybu letadla. Tento objekt je vyroben z duralu, leteckého materiálu, s odpovídající povrchovou úpravou pro katedrální interiér.
Autorská zpráva

Autoři: ARN studio / Jiří Krejčík, Michal Krejčík
Projekt: 2022
Realizace: 2022
Dodavatel: Krásný kov – Martin Janda
Foto: Katuše Krejčíková

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*