Sektorová studie ACE 2016

ACE (Rada evropských architektů) zveřejnila na počátku roku výsledky již páté Sektorové studie o stavu architektonické profese v Evropě. Studie ukazuje, že se profese architekta po ekonomické krizi stabilizuje a vykazuje pozitivní vyhlídky.

Sektorovou studii vydává ACE každé dva roky. Sbírá a analyzuje statistická, sociologická a ekonomická data o evropských architektech, architektonickém trhu a architektonické praxi. Informace o všech členských státech ACE jsou prezentovány formou grafů, tabulek a map, které jsou doprovázeny vysvětlujícími texty. Údaje jsou proto snadno porovnatelné.

Na základě odpovědí sedmadvaceti tisíc architektů ze sedmadvaceti evropských států byla edice sektorové studie v roce 2016 obohacena o nové výzkumné oblasti, což nepochybně vytváří nejrozsáhlejší studii na téma architektonické profese v Evropě.

Ze závěrů výzkumu
–          Hodnota architektonického trhu se zvýšila, většina architektonických kanceláří eviduje vyšší zisky.
–          Celková hodnota evropského stavebního trhu se odhaduje na 1939 miliard eur v roce 2016 (stavební trh v ČR – 23 658 000 mil. eur).
–          Počet architektů v Evropě je odhadován na 600 tisíc a od roku 2014 se zvýšil o čtyři procenta (počet architektů pod 40 let – 36 %; počet žen – 38 %; práce na plný úvazek – 77 %; projektování rodinných domů – 55 %; jeden architekt v ateliéru – 72 %; průměrný výdělek architekta -32 068 eur/rok).
–          Největší počet architektů se nachází v Itálii (157 000 architektů – 2,6 % architekta na 1000 obyvatel; v Evropě je průměr 1 architekt na 1000 obyvatel); na druhém místě je Německo (109 000 architektů).
–          Počet architektů nevykonávajících praxi klesl.
–          Architekti se ve většině zemí cítí výrazně sebevědoměji a pozitivně vnímají vlastní vyhlídky do budoucnosti a pro další roky předvídají více práce.
–          Typy zakázek: změny stávajících staveb 59 %, novostavby 41 % (v ČR bylo v roce 2016 realizováno 43 % novostaveb a 57 % rekonstrukcí).

Česká republika
V České republice může dle údajů plynoucích ze studie projektovat stavby celkem 8300 autorizovaných osob (ČKA a ČKAIT), z nichž tvoří 64 % muži (průměr v Evropě činí 62 %). Celkem zde funguje 1912 kanceláří. Na plný úvazek dle výzkupu pracuje 59 % architektů, dalších 24 % pracuje na částečný úvazek, 17 % je v důchodovém věku. Téměř 52 % architektů je u nás mladších 40 let. Osoby samostatně výdelečně činné tvoří v ČR 27 %. Průměrná hodinová sazba českého vedoucího ateliéru je 23 eur na hodinu, architekta 15 eur (medián je ale nižší, většina českých vedoucích si vydělá 15 eur a architekt jen 9 eur za hodinu).

Architektonické soutěže
Poprvé byly do průzkumu zařazeny také architektonické soutěže. Dvacet procent vedoucích ateliérů sdělilo (v ČR 14 %), že se jejich tým zúčastnil v uplynulém roce alespoň jedné soutěže. Jednalo se o soutěže otevřené (36 %), soutěže s předvýběrem (28 %) i vyzvané soutěže (24 %). Architekti uvedli, že je práce na soutěžním návrhu stála průměrně 12 600 eur (asi 330 000 Kč).

Studie The Architectural Profession in Europe 2016 je ke stažení na www.cka.cz

tisková zpráva ČKA


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*