Sekyra Group představuje realizační projekt Rohanského ostrova

Projekt vybuduje Konsorcium Rohan realitní společnosti Sekyra Group.
Architektonickou studii i urbaniostický návrh multifunkčního projektu vypracovalo studio HKR ARCHITECTS.


Praha, 28. 4. 2010 — Poté, co radní hlavního města Prahy odsouhlasili urbanistický plán, představuje Sekyra Group finální koncepci projektu Rohanského ostrova, jehož výstavba by měla probíhat v letech 2011 a 2028. Projekt, který si vyžádá investici 12-15 miliard Kč, vybuduje Konsorcium Rohan realitní společnosti Sekyra Group.

„Projekt Rohanského ostrova je výjimečný svým rozsahem a urbanistickým významem pro celé hlavní město. Koncepční řešení ve smyslu vize dlouhodobého rozvoje území bylo skutečnou výzvou,“ řekl k projektu Ing. Leoš Anderle, ředitel developmentu Sekyra Group. „Rohanský ostov se stane významnou pražskou oddychovou zónou.“

Název Rohanský ostrov je dnes používán pro část území Karlína, které již ostrovem není. Původní ostrov se rozprostíral mezi dnešní ulicí Těšnov na západě a Šaldovou ulicí na východě. V místě dnešního tzv. Rohanského ostrova se dříve nacházelo řečiště Vltavy. Dle historických údajů probíhaly terénní práce na přeložení koryta Vltavy od 15. října 1923 do konce roku 1926. Zbylé slepé rameno nacházející se při jižní hraně pozemků spol. Konsorcium Rohan bylo zasypáno později v 50. letech. Původní název ostrova je odvozen od jména pražského radního a tesařského mistra Josefa Rohana, který byl jedním z majitelů ostrova.

Jednou ze základních ambicí projektu je vytvoření prostředí s charakterem „Zeleného ostrova“, navazujícího na městské rekreační zóny. Území projektu Revitalizace Rohanského ostrova se rozkládá na ploše okolo 20 ha a zahrnuje bytovou zástavbu, obchody, služby, kanceláře, městské parky a další plochy pro volnočasové aktivity. Kvalitní bytová výstavba tak propojí bydlení v centru města s kvalitou života na předměstí a přímou vazbou na parky, sportovní a rekreační plochy, řeku Vltavu a vizuálním kontaktem s panoramatem Pražského hradu. Přirozeným centrem nově vybudovaného území se stane okolí stanice metra B Invalidovna, které také celou oblast propojí s dalšími druhy dopravy. Vynikající a všestranné dopravní možnosti a mimořádná dostupnost pro pěší a cyklisty tak potlačuje automobilovou dopravu.

„Rohanský ostrov jako zelené centrum Prahy představuje z hlediska polohy i rozsahu jedinečnou investiční příležitost,“ řekl Dr. Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group. „Jedná se o největší multifunkční projekt v sousedství historického centra hlavního města. Chceme jít cestou nejvyššího standardu, nabídneme kvalitní rezidenční i komerční plochy, které zaujmou svojí architekturou. Celkem by na území mělo vyrůst přes čtvrt milionu metrů čtverečních nových ploch.“

Území projektu Rohanského ostrova je rozčleněno do tří částí, které jsou od sebe odděleny plochami městských parků. Východní a západní část lze chápat jako majoritně rezidenční celky. Administrativní funkce je zde navržena pouze podél ulice Rohanské nábřeží a Voctářova a svou koncepcí tvoří protihlukovou bariéru chránící rezidenční objekty, umístěné v území blíže směrem k Vltavě. Zástavba se směrem k řece postupně rozvolňuje, čímž dochází k přirozenému prolínání zelených ploch při nábřeží Vltavy s rezidenčními objekty, tedy ke zvyšování kvality celé lokality Centrální část území s vazbami na stanici metra Invalidovna, tramvaje a připravovaný objekt obchodního centra Rustonka, je díky množství obchodů, restaurací a služeb v parteru a nejdynamičtější částí území, jeho sociálně obchodním centrem a pro příchozí pomyslnou bránu do rekreační oblasti „Zeleného ostrova“. Plochy pro bydlení ve vyšších patrech multifunkčních objektů doplňují pak ráz této centrální části, jejíž součástí je i navržená pěší zóna, navazující na korzo po nábřeží, zelené lázně, vodní kaskády, cyklostezku a další rekreačně sportovní aktivity celoměstského významu.

Rohanský ostrov:
Developer: Konsorcium Rohan společnosti Sekyra Group
Architektonický návrh: HKR ARCHITECTS
Autoři urbanistického návrhu:
HKR ARCHITECTS ve spolupráci s GEHL ARCHITECTS
Rozloha Rohanského ostrova: 196 442 m2
Výstavba na ostrově: 2011 — 2028
Celková investice:12 — 15 miliard Kč


Zdroj: TZ Sekyra Group, PLEON Impact, 28.4.2010Informace o investorské a developerské skupině Sekyra Group najdete na www.sekyragroup.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*