Seminář: Certifikace budov SBToolCZ

Czech Green Building Coucil zve na odborný seminář Certifikace budov SBToolCZ. Koná se 21. 6. 2012 od 17:00 do 19:00 hod na adrese Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6. Registrace nutná!


Cíle semináře:

Seznámení se zásadami udržitelné výstavby a jejich uplatňováním v České republice
Aktuální stav certifikace v ČR
Seznámení s činností Národní platformy SBToolCZ
SBToolCZ v kostce, náklady a přínosy certifikace
Environmentální hodnocení a Envimat
Zkušenosti z praxe, příklady

Program semináře:
1.Udržitelná výstavba budov v České republice a její hodnocení
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
2.Činnost Národní platformy SBToolCZ – vývoj, vzdělávání, nezávislá certifikace komplexní kvality budov
Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS – Certifikační společnost
3.O metodice SBToolCZ a o přínosech a nákladech certifikace
Ing. Martin Vonka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
4.Databáze environmentálních vlastností výrobků ENVIMAT pro hodnocení komplexní kvality budov
Ing. Antonín Lupíšek, Ing. Julie Hodková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
5.Požadavky a pravidla pro zápis EPD do Envimatu
Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS – Certifikační společnost
6.Zkušenosti z certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ
Ing. Jan Tripes, TZÚS, pobočka České Budějovice
7.Zkušenosti z certifikace – bytové domy X-LOFT
Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN

Nutná registrace: martin.vonka@fsv.cvut.cz

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*