Seminář: Dozory při provádění staveb

7. 2. 2013 od 9 hod
Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1


Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti při provádění staveb. Seminář vychází z praktických poznatků lektora z jeho auditorské, poradenské i lektorské činnosti ve stavebnictví. Pojem „stavební dozor“ se v právních požadavcích vyskytuje ve více podobách, což je i jedna z příčin projevovaných nedorozuměním v této oblasti. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu a ve vazbě na příslušné právní požadavky charakterizuje postavení jednotlivých účastníků výstavby a dalších osob oprávněných k provádění dozorové činnosti.
Seminář je určen pro střední a vyšší management investorských, inženýrských, projektových a stavebních organizací, pracovníky stavebních úřadů a dalších dozorových institutů.

Lektor:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Obsah semináře:
â?? účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb,
â?? druhy dozorové činnosti, jejich charakteristika,
â?? veřejný zájem – pravomoci stavebního úřadu,
â?? úloha dotčených orgánů,
â?? požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění staveb,
â?? související právní a jiné požadavky,
â?? požadované záznamy a doklady specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství.

Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.:   224 228 910 
e-mail: podlesakova@abf-nadace.cz

On-line přihláška zde.
podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*