Seminář: Hospodaření s povrchovými vodami

24. 4. 2013 od 9 hod
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1


Seminář je zaměřen na globální změny klimatu, jež jsou příčinou častějších extrémních výkyvů počasí, mezi které patří na jedné straně sucha a na druhé silné přívalové deště. Do roku 2050 je zároveň plánováno zdvojnásobení urbanizace a tento fakt klade velký důraz na projekty městských kanalizací. Průmyslové a komerční projekty proto potřebují už nyní zahrnout i oblast udržitelného hospodaření s vodou. Její sběr, čištění a opětovné využití, za účelem pozdějšího snížení rizik poškození majetku a ohrožení bezpečnosti a zdraví obyvatel. Seminář společnosti ACO vás provede všemi oblastmi hospodaření s povrchovými vodami, počínaje jejich sběrem a čištěním po následné vypuštění nebo zadržení.
Seminář určen pro architekty, projektanty a další zájemce.

Odborný garant:
Ing. Marcela Synáčková CSc., ČVUT, Fakulta stavební
 

Přednášející:
Ing. Marcela Synáčková, CSc., Ing. Jiří Vičan, Pavel Edr

 
Program:
9.00–9.45 – Novinky a změny v legislativě týkající se vsakování,
9.45–11.00 – Sběr a čištění povrchových vod (collect, clean),
11.15–12.15 – Retence a vsakování (hold, relaease) + kompletní seznámení s doplňkovým sortimentem společnosti ACO.
 

Organizační garant:
Mgr. Daniela Pavlíčková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 833/31
110 00 Praha 1-Nové Město
tel.: 224 225 001
e-mail: pavlickova@abf-nadace.cz

On-line přihláška zde.
podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*