Seminář: Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT — Právní část

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Česká společnost pro stavební právo zvou na odborný seminář Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT – Právní část. Koná se 5. září 2012 od 8 hod na adrese Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.

Seminář je soustředěn na intenzivní přípravu k právní části autorizační zkoušky podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Odborná část semináře je zaměřena na výklad a aktuální přehled vybraných znalostí platných právních a technických předpisů požadovaných k autorizační zkoušce, včetně písemného právního testu. Dále bude účastníkům semináře poskytnuta informace k autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle požadavků ČKAIT.
nbsp;
Seminář je určen žadatelům o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. ve všech oborech a rovněž poskytne aktualizaci přehledu a znalostí právních předpisů ve výstavbě i dalším osobám činným v oblasti přípravy a realizaci staveb.
 
Odborný garant:
Ing. Jitka Víchová, Česká společnost prostavební právo (ČSpSP)
 
Program:
8.15 1. část (Ing. Jitka Víchová)
â?? Přehled zákona č. 360/1992 Sb.
– Informace o autorizaci – udělování, podmínky, požadavek vzdělání a praxe, obsah a průběh autorizační zkoušky, vnitřní předpisy Komory.
 
9.20 2. část (Ing. Jitka Víchová)
â?? Obecné požadavky na výstavbu (obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby, bezbariérové užívání stavby), vazba technické normy a právního předpisu, veřejný zájem a technické požadavky na vlastnost stavby;
â?? Právní úprava technické normalizace, normy v profesní praxi výstavby (projektování, realizace staveb);
â?? Stavební výrobky, právní úprava, návrh, použití, vlastnosti.
 
13.00 3. část (JUDr. Václava Koukalová, ČSpSP)
â?? Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy v rozsahu umisťování a povolování staveb, jejich užívání, odstraňování;
â?? Povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob při výkonu povolání;
â?? Vybrané otázky občanského a obchodního zákoníku.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
podle podkladů pořadatele
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*