Seminář: Příprava na autorizační zkoušku ČKAIT — právní část

4. 3. 2013 od 8 hod
Nadace, Václavské nám. 31, Praha 1


Odborný garant:

Ing. Jitka Víchová
 
Seminář je soustředěn na intenzivní přípravu k právní části autorizační zkoušky podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Odborná část semináře je zaměřena na výklad a aktuální přehled vybraných znalostí platných právních a technických předpisů požadovaných k autorizační zkoušce, včetně písemného právního testu. Dále bude účastníkům semináře poskytnuta informace k autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle požadavků ČKAIT. Ve výuce bude zohledněna novela stavebního zákona č. 350/ 2012 Sb.
Seminář je určen žadatelům o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. ve všech oborech a rovněž poskytne aktualizaci přehledu a znalostí právních předpisů ve výstavbě i dalším osobám činným v oblasti přípravy a realizaci staveb.
 
Lektoři:
Ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo
JUDr. Václava Koukalová, Česká společnost pro stavební právo
 
Program:
â?? Vybrané činnosti ve výstavbě;
â?? Přehled zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon);
â?? Obecné požadavky na výstavbu (obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby, bezbariérové užívání stavby), vazba technické normy a právního předpisu, veřejný zájem a technické požadavky na vlastnost stavby;
â?? Právní úprava technické normalizace, normy v profesní praxi výstavby (projektování, realizace staveb);
â?? Stavební výrobky, právní úprava, návrh, použití, vlastnosti;
â?? Informace o autorizaci – udělování, podmínky, požadavek vzdělání a praxe, obsah a průběh autorizační zkoušky, právní test, rozprava nad prací, rozdílová zkouška, vnitřní předpisy Komory;
â?? Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy v rozsahu umisťování a povolování staveb, jejich užívání, odstraňování;
â?? Povinnosti a odpovědnost autorizovaných osob při výkonu povolání;
â?? Vybrané otázky občanského a obchodního zákoníku.
 
Někteří přednášející jsou členy zkušební komise pro obor pozemní stavby.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.:   224 228 910 
e-mail: podlesakova@abf-nadace.cz

On-line přihláška zde.
podle podkladů pořadatele

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*