Seminář: Požadavky na tepelnou ochranu budov, revize ČSN 73 0540-2:2007 a nové energetické předpisy

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zve na odborný seminář Požadavky na tepelnou ochranu budov, revize ČSN 73 0540-2:2007 a nové energetické předpisy – nová norma v platnosti.
17. 4. 2012 od 9 hod
Nadace, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1


Seminář je zaměřen na novinky v revidované ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (vydání 10/2011, účinnost od 1. 11. 2011) při hodnocení vnitřní povrchové kondenzace, součinitele prostupu tepla konstrukcí, průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy, tepelné stability v letním období apod. Související návazné ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO a návaznosti na stavební zákon a jeho vyhlášky. Důsledky pro navrhování konstrukcí a budov. Kromě norem Vás seminář seznámí s návazností na zákon o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. a jeho vyhlášek, které upravují způsob energetického hodnocení budov pomocí průměrného součinitele prostupu tepla a referenční budovy. Stanovení požadavků na nákladově optimální úrovni energetické náročnosti budovy a realizace nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Upozornění na souvislosti a novinky v novele evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a stavem její implementace v ČR.
 
Seminář je určen pro stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, poradce, školy stavebního zaměření, znalce v oboru stavebnictví a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany budov.
 
Odborný garant:
Ing. Jiří Šála, CSc.
 
Program:
â?? Novinky v ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky a další části této normy, které upravují normové tepelnětechnické hodnocení vyžadované pro prokázání 6. základního požadavku na stavby a jako základní porovnávací ukazatele podmiňující energetickou náročnost budov.
â?? Návazné převzaté ČSN EN ISO, resp. ČSN EN (zejména 673, 10211, 6946, 13788, 14683, 832, 13789, 10077–1a 2), které upravují způsob stanovení jednotlivých tepelně technických veličin a jejich změny.
Pokračování výkladu k normám v oblasti tepelné ochrany budov a jejich vazby na Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. a č. 268/2009 Sb., které upravují způsob plnění a dokladování základních požadavků na stavby. Vztah stavebního zákona a zákona o hospodaření energií.
â?? Novelizovaná evropská směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov (EPBD II), která předpokládá hodnocení celkové energetické náročnosti budov na nákladově optimální úrovni, realizaci nových budov s téměř nulovou spotřebou energie a širší uplatnění průkazů energetické náročnosti budov (energetické certifikace budov).
â?? Příprava novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších změn zavádějící povinnosti podle EPBD II.
â?? Příprava novely vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, při implementaci evropské směrnice 2010/31/EU. Komplexní hodnocení energetické náročnosti budov pomocí výpočtu celkové roční dodané energie (bilanční hodnocení) a požadavků stanovených na základě referenční budovy a nákladově optimálních úrovní pro životnost budovy. Návrh úprav stavebního řešení a energetických systémů, včetně ekonomických a ekologických hledisek jako podklad pro projektování změn staveb a jejich změn. Využití energetického auditu budovy. Souvislost budov s téměř nulovou spotřebou energie a budov v nízkoenergetickém a pasivním energetickém standardu.
 
Organizační garant:
Mgr. Eva Podlešáková
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 833/31
110 00 Praha 1
tel.: 224 228 910
 
On-line přihláška ZDE.
podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*