Seminář: Problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

17. června 2014
v prostorách AZ personalistika, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3-ŽižkovSeminář poskytne základní seznámení s novou úpravou bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014. Posluchači budou dále seznámeni s právní úpravou bytového spoluvlastnictví dle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014, zejména se vznikem jednotky, správou domu a pozemku.
Seminář je určen především členům představenstev a kontrolních komisí bytových družstev a dále členům orgánů společenství vlastníků.
 
Program
1. Charakteristika právní úpravy bytového družstva v zákoně o obchodních korporacích
2. Přizpůsobení stanov bytového družstva nové právní úpravě
3. Nájem družstevního bytu
4. Charakteristika právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku
5. Srovnání s předchozí právní úpravou
6. Prohlášení vlastníka a vymezení jednotky
7. Smlouva o výstavbě
8. Správa domu a pozemku a problematika společenství vlastníků
9. Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku ve vztahu k bytovému spoluvlastnictví
10. Byty a katastr nemovitostí
 
Bližší informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*