Seminář Reklamace ve výstavbových projektech

29. listopadu 2013
TIC ČKD Praha, Lisabonská 4/2394, Praha 9


Seminář se věnuje problematice reklamací a claim managementu, tedy tématu, kterým se dnes a denně zabývají pracovníci podílející se na všech úrovních na výstavbových projektech.
Seminář je určen těm, kteří se podílejí ve všech fázích na uskutečňování výstavbových projektů, na straně investorů, dodavatelů i projektantů. Seminář je vhodný jak pro subjekty soukromé, tak i pro pracovníky státní správy, kteří zastupují obce, města a státní instituce v pozici investora-zadavatele.
Pro účastníky semináře je připraven metodický materiál.
 
Program semináře
â?? Definice reklamace. Druhy reklamací. Právní podklady pro uplatnění reklamace. Pojmy: právo, nárok, claim.
â?? Co lze reklamovat? Obecně se dá reklamovat každá odchylka od Smlouvy o dílo na zhotovení stavby nebo od jiné Smlouvy. Co a kdy je účelné reklamovat: rozhodují náklady na uplatnění reklamace. Sestava reklamačních nákladů.
â?? Kdo reklamuje? Kterákoliv ze smluvních stran (objednatel, zhotovitel), popřípadě všechny. Objednatelské reklamace, zhotovitelské reklamace.
â?? Smluvní strana uplatňuje reklamační nárok – co teď? Spolupráce: technici–manažeři–právníci. Třetí osoby v reklamacích. Nebezpečí zlovolných reklamací za účelem obohacení. Korupce.
â?? Vyřizování reklamace: uznání nároku, jednání, smírčí řízení, rozhodčí nebo soudní řízení. Příklady sporů. Znalci v reklamačních sporech.
â?? Základní předpoklady úspěchu vyřizování reklamace: pořádek v dokumentaci realizace; informovanost osob, jež se zúčastní projednávání; přejde-li reklamace do sporu – kvalifikovaný advokát. Nepodceňovat právní problematiku.
â?? Jak předcházet reklamacím: dodržování Smlouvy – srozumitelnost Smlouvy, struktura Smlouvy; řízení jakosti, dozory (technický, autorský, nákladový a právní, popř. i další). Záruka a záruční doba. Smluvní pokuty a náhrada škody jako prevence. Nekompromisní jednání účastníků výstavbového projektu, zejména jeho realizace.
â?? Náklady na reklamační řízení. Pojištění a bankovní záruky.
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*