Seminář: Velká novela stavebního zákona

11. ledna 2013
v hotelu Slavia, Solniční 15/17, Brno


Seminář Velká novela stavebního zákona a její dopad pro osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě je zaměřen na představení změn v procesu výstavby, které přinesla novela stavebního zákona provedená zákonem č. 530/2012 s účinností od 1. 1. 2013. Hlavní důraz bude kladen na změny v právech a povinnostech osob vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě (osoba projektanta, stavbyvedoucího, stavební dozor), změny v realizaci stavebních záměrů (územní řízení, povolování staveb, realizace staveb prostřednictvím certifikátu), změny v náležitostech PD, změny v oblasti správního trestání a další vybrané otázky stavebního práva.

Lektor: JUDr. Petra Adámková, Ph.D. – specialistka na stavební právo, je členkou zkušební komise pro oblast právo u ČKAIT, spolupracuje jako přednášející s VUT v Brně.

Více informací a přihlášku najdete zde

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKAIT a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA.
podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*