Semináře Rekonstrukce a sanace v praxi

Zveme vás na již III. ročník cyklu seminářů za účasti vybraných značek RAKO, CEMIX, CERESIT, WEBER, REMMERS.
Program je zaměřen na praktické zkušenosti jak z oblasti navrhování, tak z oblasti následného provádění stavebních prací. Na základě zájmu účastníků v minulém roce se bude věnovat i problematice vlhkosti ve stavbách a poruchám podlahových konstrukcí. S ohledem na očekávanou aktualizaci dotačních titulů Nová Zelená úsporám, OPŽP a IROP přinesou aktuální informace pracovníci Státního fondu životního prostředí.

Semináře pořádá ve spolupráci s CSI Praha a firmami Lasselsberger (Rako), Cemix, Henkel (Ceresit), Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Weber a Remmers firma Organizační.cz.

Termíny a místa konání
â?? 3. 3. – Hradec Králové, kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375,
â?? 5. 3. – Ostrava, Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, budova Nové auly, křižovatka ulic 17. listopadu a Hlavní třída,
â?? 17. 3. – Brno, Výstavištì BVV, Výstaviště 1, kongresové centrum, konferenční sál A,
â?? 20. 3. – Praha, SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 100/1, Praha 9,
â?? 24. 3. – Plzeň, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 663/56,
â?? 27. 3. – České. Budějovice, Clarion Congress Hotel, Pražská třída 2306/14.

Hlavní témata semináře:
â?? Privátní bazény a sauny, zásady pro navrhování při využití dlažeb a obkladů – Tomáš Heřman (Rako),
â?? Dilatace stavebních konstrukcí ve vazbě na pokládku dlažby, navrhování, provádění, vady – Jiří Pavlíček (Ceresit),
â?? Podlahy v privátních garážích, jejich navrhování a volba materiálů – Mgr. Pavel Svatoš, Petr Molek (Weber),
â?? Vysoce paropropustný zateplovací systém pro rekonstrukce budov – Ing. Martin Bureš (Cemix),
â?? Co v projektech rekonstrukcí budov nebylo a mìlo být, aneb budoucí problémy nejen s vlhkostí jsou na obzoru – Ing. Pavel Šťastný CSc. (Remmers),
â?? Příprava žádostí o podporu z dotačního programu nová zelená úsporám, kontrolní a dohledová činnost SFŽP – zástupce SFŽP.

Kompletní program a podrobný obsah přednášek je uveden na internetové stránce www.rasvp.cz
nebo v PDF pozvánce.

Účast na semináři je bezplatná po předchozím přihlášení.

Seminář je přihlášen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA
podle podkladů pořadatele


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*