Senátní výbor nedal doporučení k novele stavebního zákona

(ČTK) – Senátní výbor pro veřejnou správu a územní rozvoj se dne 30. května 2017 ani po více než tříhodinové debatě neshodl na doporučení k rozsáhlé novele stavebního zákona. Senát se tak na své středeční schůzi bude při projednávání novely muset obejít bez stanoviska tohoto garančního výboru. Ústavně-právní výbor už dříve doporučil novelu zamítnout, hospodářský výbor stejně jako komise pro rozvoj venkova ji chtějí schválit. Novela budí pozornost především kvůli protestům organizací na ochranu životního prostředí, kterým vadí to, že omezuje právo veřejnosti zúčastnit se povolovacích procesů.

Ve výboru pro územní rozvoj nejprve neprošel návrh na doporučení zákon schválit. Senátoři pak v dílčích hlasováních sice podpořili některé pozměňovací návrhy, ale při hlasování o celkovém usnesení hlasovalo pro pět senátorů, stejný počet se jich zdržel. Členové výboru podpořili kromě jiného dva návrhy, které se týkají účasti veřejnosti a které předložila senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Jeden návrh zachovává v zákoně možnost ochranářských spolků účastnit se územního řízení, kdy se rozhoduje o umístění stavby. Druhý podpořený návrh v zákoně o ochraně přírody a krajiny ponechává právo spolků účastnit se správních řízení, a nikoli nově jen řízení podle uvedeného zákona. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) k nim zaujala neutrální postoj.

Podle názoru ochranářských organizací novela ve sněmovní verzi, a to v části novelizující zákon o ochraně přírody a krajiny, nově nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení. „V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek,“ uvádějí organizace. Je mezi nimi Zelený kruh, Hnutí duha, Hnutí Brontosaurus nebo Česká společnost ornitologická.

Ministryně Šlechtová řekla, že ji mrzí, že se novela zjednodušuje na otázku účasti veřejnosti. Poukázala na to, šlo o poslanecké pozměňovací návrhy. Podle náměstkyně pro stavební právo Marcely Pavlové si ministerstvo nemyslí, že by novela brala veřejnosti její práva. Pavlová argumentovala tím, že podle názoru ministerstva se o rozvoji obce rozhoduje při pořizování územně plánovací dokumentace a tam má veřejnost přístup.

Rozsáhlá novela stavebního zákona a několika desítek souvisejících zákonů má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

Odborníci novelu stavebního zákona vítají, ekologové protestují
(ČTK) – Spolky na ochranu přírody by měly uplatňovat své námitky proti výstavbě pouze v rámci řízení EIA, maximálně v územním řízení, nikoliv však ve stavebním řízení. Schvalovací proces se tak zrychlí. Uvedli to odborníci, které ČTK oslovila. S návrhem novely stavebního zákona, kterou by měl ve středu projednat Senát, souhlasí také Hospodářská komora. Naopak podle ekologických sdružení by se jednalo o největší omezení občanských práv po roce 1989, které je v rozporu s Ústavou. Dobu schvalování podle nich navíc nezkrátí.

„Původní úmysl překonat důsledky předchozího politického režimu a otevřít rozhodovací procesy širší veřejnosti se obrátil proti věci samé,“
uvedl pedagog Fakulty architektury ČVUT Praha Jiří Plos. Pravidla byla podle něj nastavena od samého začátku velmi nedokonale a široce a umožnila účast v podstatě neomezené škále různých sdružení, která často vznikají ad hoc pouze k zabránění konkrétnímu stavebnímu záměru. „Za ochranou přírody a krajiny se často skrývají soukromé zájmy, které by jinak nebylo možné prosazovat. Zásahům veřejnosti se tak otevřel i prostor velmi soukromý,“ doplnil Plos.

Členka České společnosti pro stavební právo Renáta Pintová Králová uvedla, že i s novou úpravou by byly možnosti chránit zájmy přírody a veřejnosti dostatečně široké. Česko by se zároveň posunulo blíže evropským standardům. „Účastníkem stavebního řízení se dnes může stát sdružení i na druhém konci republiky, bez jakéhokoliv vztahu k posuzovanému záměru. Navíc může vzniknout dokonce i v průběhu řízení. Postavení občanských sdružení bylo navíc zcela neadekvátně posíleno rozsudky správních soudů, které vždy účastenství občanským sdružením jednoznačně přiznávají,“ dodala Pintová Králová.

Podle ochranářských organizací novela ve sněmovní verzi, a to v části novelizující zákon o ochraně přírody a krajiny, nově nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení. „V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek,“ uvádějí organizace. Je mezi nimi Zelený kruh, Hnutí duha, Hnutí Brontosaurus nebo Česká společnost ornitologická.

„Výsledek sněmovního hlasování je fiasko, které Senát, doufejme, napraví. Nejenže by přijaté znění ani o den nezkrátilo povolovací lhůty, ale ještě by lidem vzalo možnost ohlídat, jestli se v jejich okolí staví smysluplně a podle předpisů,“ doplnil vedoucí právní poradny Frank Bold Vojtěch Dědek.

Hospodářská komora senátory vyzvala, aby novelu stavebního zákona schválili. „Při schvalování takto důležité normy je třeba vnímat odvětví stavebnictví také v nejširším kontextu. Ze statistik OECD a Světové banky vyplývá, že Česko je v délce povolovacích řízení a realizace staveb hluboko pod evropským průměrem. Neefektivní pravidla tak nedůvodně snižují konkurenceschopnost naší země na mezinárodním poli,“ uvedla právní expertka hospodářské komory Markéta Schormová.

Rozsáhlá novela stavebního zákona a několika desítek souvisejících zákonů má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*