Severočeská hvězdárna Teplice

Hvězdárna byla postavena v roce 1965 v akci Z, tomu také odpovídala kvalita výstavby a použitých materiálů. V oblasti města to byl jediný „volný kopec“ vhodný pro stavbu tohoto typu. Objekt se stal dominantou viditelnou z okolních kopců, v jeho blízkosti je vyhledávaná skalní vyhlídka.
Rekonstrukce a přestavba hvězdárny toto výjimečné místo zachovala a v rámci úprav ještě více zhodnotila. Dům využívá přirozenou svažitost terénu, proto jsme vstup umístili v úrovni suterénu. Vstup na vyhlídku a na střešní terasu je z přízemí, kupole s dalekohledy zůstaly tvarově i výškově dominantní. Prosvětlení ochozů pod kupolemi, které slouží jako výstavní prostory, bylo zachováno. Původní skleněné tvárnice jsme však nahradili okny. Problém s přehříváním tohoto prostoru byl eliminován částečným zastíněním dřevěnými slunolamy.
Z původního objektu zůstaly zachovány pouze pozorovací kupole. Nevyhovující část stavby mezi nimi byla vybourána a postavena nově ve větším rozsahu. Umožnilo to vybudování reprezentativního promítacího sálu, prostorných výstavních chodeb, odpovídajícího hygienického zázemí a také většího zázemí pro zaměstnance hvězdárny. Nadzemní podlaží je vykonzolováno nad suterénní částí a vytváří tak krytý hlavní vstup. Střecha mezi kupolemi je plochá, částečně přístupná pro návštěvníky hvězdárny.

Objekt je zděný s železobetonovými stropy nad suterénem a pod pochozí střechou. Střecha v nepochozí části má nosnou ocelovou konstrukci. Fasády jsou ve dvou hlavních materiálových provedeních: na přízemí byl použit obklad ze sibiřského modřínu, ze stejného materiálu jsou i slunolamy na ochozech pod kupolemi. Dřevo sjednocuje tvarově komplikovanou stavbu a kompozici domu. Suterén a opěrné zídky byly obloženy čedičem. Předpokládáme, že postupným stárnutím materiálů by tak měl dům splynout s okolní krajinou.

Autorská zpráva
Foto: Jan Brodský
Hvězdárna v Teplicích je Stavbou Ústeckého kraje za rok 2018

 
Investor: Ústecký kraj
Autor: atelier AVN s.r.o. – Ing. arch. Vladimír Novák, Ing. arch. Eva Svobodová              
Statika: Ing. Jiří Kozák, CSc.
Zastavěná plocha: 435 m2
Obestavěný prostor: 2113 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*