Sítenské údolí

Fotogalerie ke článku (9)

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně

Sítenské údolí v Kladně
Celá fotogalerie (9)

Sítenské údolí v Kladně
Adresa: Kladno
Investor: Statutární město Kladno
Autor: Jan Červený, Eva Vízková, Mikoláš Vavřín
Dodavatelé: sdružení firem Klika & Dvořák, s. r. o.; Zakládání a údržba zeleně Kladno, s. r. o.; Městský podnik služeb Kladno, s. r. o.
Dřevěné objekty: Miloslav Fekar
Termíny: projekt 2004, realizace 2007
Plocha parkových úprav: 109 000 m2
Náklady: 36 mil. Kč
Autor fotografií: Fotoarchiv autorůAutorská zpráva
Jan Červený, Eva Vízková

Sítenské údolí je nejvýznamnější přírodní enklávou uvnitř města Kladna. Území má protáhlý tvar o délce téměř kilometr a rozkládá se na ploše 11 ha. Lokalita je cenná pro svou docházkovou dostupnost jak z centra, tak z protilehlého sídliště Sítná. V západní části se na severním svahu dochoval starý ovocný sad. Jižní svah byl v minulosti nešetrně zastavěn a přeměněn navážkami. Údolí v těchto místech překonává železobetonový most ze šedesátých let, který tvoří výraznou dominantu celého prostoru.
Možné způsoby využití území byly veřejně diskutovány, ale otázka charakteru úprav pro nás měla jedinou správnou odpověď — zachování přírodě blízkého prostředí. Cílem bylo využít všechny cenné prvky a zakomponovat je do parku nikoliv městského, ale krajinného charakteru. Terénní modelace, sady, prameny, vodoteč, louky, návrší, vegetace, to vše předurčilo téma místa — čtyři živly. Pro vodoteč, která byla z větší části zatrubněna, bylo vytvořeno koryto. Tím bylo symbolicky překonáno trauma města bez řeky. Přítomnost byť málo vydatných pramenů byla využita pro vytvoření dvou jezírek. Ohni byl vymezen prostor na louce v kamenném prstenci. Zemitost země je vyjádřena čtyřmi kameny v místě průniku hlavních prostorových os — mostu a potoka. A konečně vzduchu (větru) je zasvěcen dřevěný chrámek na travnatém návrší. Čtyři živly jsou také ukryty v tajence vytesané do kamenných patníků rozmístěných podél páteřní cesty. Mimo kamenné objekty jsou v území rozmístěny také dřevěné objekty sochaře Miloslava Fekara. Kromě zmíněného chrámku větru jsou to zejména dřevěné lavice a mostky přes vodu, které záměrně kontrastují svojí robustností s drobným měřítkem potoka.
Proměnlivý terénní reliéf předurčuje bohatou vegetaci. Pravidelný rastr ovocných sadů, dobře viditelný z mostu, byl podpořen dosadbou nových okrasně-ovocných stromů. Typické břehové porosty a druhy vhodné k vodě doprovázejí jezírka, údolní nivu a mokřady. Při vstupech do údolí a na křižovatkách byly vysázeny výrazné dominantní solitéry a některé cesty jsou lemovány alejemi. Zvláštní postavení v kompozici vegetačních prvků má použití sloupových topolů. Je inspirováno dvěma vzrostlými jedinci u ohradní zdi pekáren a četnými kladenskými komíny. Úzké sloupové stromy totiž představují „komíny na kyslík“. Jejich vertikální tvar se výborně uplatňuje při pohledech z mostu. A naopak při pohledech z údolí na most jsou pyramidální topoly jako jediné stromy schopny konkurovat horizontální linii mostu. Byly vysazeny v nepravidelných rozestupech a tvoří v údolí přirozeně působící, volnou linii, která zdůrazňuje vodoteč a páteř celého území.
Parkem prochází široká páteřní cesta s mlatovým povrchem, dostupná pro vozíčkáře z parkoviště na západním okraji. Strmé svahy údolí byly zpřístupněny novými mlatovými pěšinami. Podélný sklon byl na některých cestách zmírněn stupni z dubových pražců. Parkový mobiliář tvoří nenápadné lavičky a koše umístěné u cest nebo volně v sadu. Travnaté hřiště zůstalo zachováno na rekreační kopanou, či jako víceúčelový „volný“ prostor a v jeho blízkosti byl na původním místě obnoven dětský areál. Herní prvky z křivolakých akátových kmenů byly volně rozmístěny mezi vzrostlými stromy. Páteřní cesta je osvětlena, čímž se prodlužuje doba zimních radovánek (sáňkování) a průchod územím ve večerních hodinách je bezpečnější.

Publikováno ve Stavbě 4/2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*