SJAKKET, KODAŇ

Fotogalerie ke článku (9)

Sjakket

Sjakket

Sjakket

Sjakket

Sjakket

Sjakket

Sjakket

Sjakket

Sjakket

Sjakket

Sjakket - 1. NP

Sjakket - 1. NP

Sjakket - 2. NP

Sjakket - 2. NP

Sjakket - 3. NP

Sjakket - 3. NP

Sjakket - řez

Sjakket - řez
Celá fotogalerie (9)

Víceúčelové kulturní a společenské centrum pro děti a mládež v Kodani.

Autor: PLOT = BIG — Bjarke Ingels (*1974) + JDS — Julien de Smedt (*1975)
Stavebník: Nadace Realdania
Projekční tým: Bjarke Ingels, Julien de Smedt, Sophus Søbye, Bo Benzon, Christian Dam, David Zahle, Julie Schmidt-Nielsen, Kathrin Gimmel, Louise Steffensen, Mia Frederiksen, Nanna Gyldholm Møller, Nina Ter-Borch, Ole Elkjær-Larsen, Ole Nannberg, Olmo Ahlmann, Søren Lambertsen
Soutěž: 2004 (1. místo)
Projekt: 2004—2005
Realizace: 2006—2007
Adresa: Skaffervej 4-6, Kodaň, Dánsko
 
 
Sjakket je typicky dánská odpověď na problém přistěhovalectví. Místo těžkopádné administrativy (státní či samosprávné) tu hraje hlavní roli nadace, která vypsala architektonickou soutěž na víceúčelové kulturní a společenské centrum pro děti a mládež v problematickém severozápadním předměstí Kodaně.
Obyvatelé lokality se rekrutují především z nízkopříjmových skupin s vysokým procentem přistěhovalců. Hlavním úkolem tak bylo změnit bezcílné poflakování se po ulicích ve smysluplnou zábavu a vzdělávání, které nebudou prohlubovat odcizení, ale naopak napomůžou integraci dětí přistěhovalců do jejich nové vlasti. Architekti tak museli návrhem odpovědět na otázku: „Jak navrhnout něco, kde se děti a mládež z ulice budou cítit cool?“.
Pro vybudování centra byl vybrán objekt bývalé tovární haly, skládající se ze dvou velkých klenutých prostorů, jejíž štítové zdi a nosná konstrukce byly chráněny. Autoři rozdělili prostor na čtyři funkčně odlišné objemy. Jeden halový prostor uvolnili pro sportovní využití, druhý zastropili a vytvořili zde soustavu různých prostorů pro různé aktivity (koncerty, přednášky, diskuse, kroužky apod.) a prostor mezi halami vyčlenili na servisní zázemí (kuchyňka, toalety, sprchy, šatny a sklady). Posledním prostorem — jediným, který zvětšuje objem původního objektu — je kontejner položený napříč přes obě haly (výtvarná reminiscence na estetiku nedalekého přístavu), ve kterém je situované nahrávací studio Ghetto Noise. Škála prostorů je doplněna jednou intimní terasou, umístěnou mezi klenby hal, a možností rozšíření sportovní části do exteriéru pomocí trojích velkých průmyslových garážových vrat.
Celá rekonverze se nesla ve snaze zachovat co možná nejvíc z původního objektu a novou vrstvu pouze vložit. V tomto duchu pak posloužilo i původní graffiti na zdech areálu, které určilo barevný koncept celého projektu. Jednotlivá vnější okna jsou tónována od červené až po modrou a navozují specifickou atmosféru, která má za úkol vytvořit most mezi generacemi těch, kteří vyrůstali na ulici, a generacemi těch, kteří budou vyrůstat prostřednictvím aktivit odehrávajících se v Sjakket.

 
Zdroj: autorská zpráva, připravil Jakub Kynčl, Stavba 5/2007
Foto: Vegar Moen

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*