Škola Juventa v Milovicích

Soubor staveb s přilehlým areálem je užíván k provozu základní školy včetně školní družiny a vlastního stravování žáků školy a jiných městských školských zařízení.
Město Milovice je vlastníkem objektu dosud nevyužívané základní školy na ulici Komenského v Milovicích – Mladé, bývalé „ruské školy“. Objekt byl určen pro výuku dětí ruských důstojníků, i s celým školním areálem byl postaven v roce 1979 a kapacitně dimenzován pro 1080 žáků. Od odchodu vojenské posádky z Milovic nesloužil svému účelu a následkem nevyjasněných majetkoprávních vztahů chátral.
Projektová dokumentace řešila rekonstrukci a nástavbu původních objektů a dostavbu kapacitně dostačujících provozů pro komplexní provoz 54 tříd základní školy s 6 paralelními třídami v každém z 9 ročníků – max. kapacita 1620 žáků, s provozem školní jídelny pro stravování ve třech směnách, celkem pro 1680 strávníků s provozem vlastní školní kuchyně s varnou s kapacitou 2450 jídel denně s expedicí do dalších městských školních zařízení. Areál je doplněn úsekem pro tělovýchovu a sport a provozním a technickým zázemím. Umístění je na okraji města na jihozápad u koncentrované obytné zástavby a lesoparku. Napojení na dopravní infrastrukturu bylo řešeno z ulice Komenského, kde je nové parkoviště.

Zvláštní cena poroty za dlouhodobou koncepci rozvoje v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017

Investor: Město Milovice
Autor: Arch. Design project a.s.
Projektant: Ing. arch. Petr Horák
Dodavatel: STRABAG a.s.
Náklady: 386 948 189 Kč

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*