Škola v Líbeznicích

Nový pavilon školy v Líbeznicích v září přivítal žáky ze sedmi obcí spádového obvodu školy – Měšic, Baště, Předboje, Nové Vsi, Zlonína, Bořanovic a Líbeznic. Stavbu realizovala společnost Metrostav. Dokončení hlavního objektu urychlila, aby bylo možné v tomto školním roce zahájit výuku. Celé dílo včetně sadových úprav bude podle smlouvy dokončeno v lednu 2020 a vyžádá si 188 milionů Kč (bez DPH). Celkem 170 miliony korun přispěje státní rozpočet, 10 milionů korun se podařilo zajistit z rozpočtu Středočeského kraje.
Stavbu si vynutil dramatický nárůst počtu dětí, které se do školy v posledních letech hlásí. „Že bude nutné do září 2019 postavit novou školu, se ukázalo na jaře 2017. Od té chvíle běžela neúprosná časomíra. Kdyby se stavba v jakémkoli bodě zadrhla, učilo by se více než sto dětí ve stanech nebo pod širým nebem. Navíc jsme si to sami trochu ztížili, protože jsme před lety přijali pravidlo, že každá nová veřejná stavba vzejde z architektonické soutěže. Ani trochu toho nelituji. Vybírali jsme z pěti architektonických návrhů a věřím, že jsme veřejné prostředky vynaložili nejlépe, jak jsme mohli. Děti budou trávit velkou část dne v opravdu příjemném a inspirativním prostředí,“ uvádí starosta obce Martin Kupka.
„Kapacita nového pavilonu je až 600 žáků ve dvaceti učebnách. Podél školy vznikla nová komunikace s téměř stovkou parkovacích stání, včetně K+R a točna školního autobusu,“ říká architekt David Grulich a dodává: „Myslím, že návrh boduje v přirozenosti, v zajímavém použití tradičních materiálů, v dotažených detailech a především v citlivém zasazení do krajiny a v zakomponování přírodních prvků do návrhu. Jsou to například vegetační střecha nebo přírodní vsak dešťových vod.“
Z aktualizované demografické prognózy vyplývá, že ani nový objekt v Líbeznicích potřebu nových školních míst definitivně neuspokojí. Stavět se tedy bude muset i v jiných obcích. Na další školu či dvě menší školy je čas do 1. září 2024. „Právě proto obce vytvořily nový svazek obcí Pod Beckovem, jehož hlavní náplní bude vyřešit nedostatek míst ve škole po roce 2024,“ dodává starosta Líbeznic.

Tisková zpráva

 

Náš ateliér se pravidelně účastní architektonických soutěží pořádaných ČKA. Pro účast v soutěži o návrh nového pavilonu líbeznické školy nás přesvědčilo několik faktorů: školské stavby jsme již v soutěžích navrhovali, takže jsme mohli zúročit nabyté zkušenosti. Po prvotní analýze zadání a po prohlídce v terénu bylo důležité, že se mi v hlavě okamžitě zrodila jasná vize, které jsme se drželi až do vítězného konce. V neposlední řadě pro účast v soutěži rozhodlo, že žiji v nedaleké Odoleně Vodě, kde sídlí i náš ateliér, takže záměr mi byl blízký nejen zadáním, ale i lokací.
Samozřejmě nelze přehlédnout zajímavou architekturu, které se v Líbeznicích poslední dobou daří. Tempo rozvoje moderní architektury je obdivuhodné a je mi ctí být autorem jednoho z těchto počinů.
Náš návrh je tvarově inspirován Rondelem, který v areálu školy už stojí. Nejdůležitější byl pro nás respekt k okolí, proto se k Rondelu hlásíme. Je to inspirativní, velice povedená stavba, důležitá pro charakter areálu školy. Z našeho pohledu by bylo chybou navrhnout další solitér, který by se s Rondelem přel o pozornost a tříštil koncepci areálu. Nová stavba nenarušuje dominantní postavení historického objektu školy a vytváří mu horizontální piedestal. Nicméně kruhovým tvarem podobnost s Rondelem končí, neboť vnitřní uspořádání, parter i použité materiály jsou z podstaty zadání odlišné.
Největší předností návrhu je však jednoznačně prostředí – možnost umístit pavilon do parku se vzrostlými stromy byla unikátní. Objekt se ztratí mezi stromy a přirozeně naváže na terénní vlnu. V podstatě se jedná o jakýsi amfiteátr či koloseum ve školní zahradě.
Nejvíce diskutovaným tématem s pedagogickým sborem byl chybějící krytý a vytápěný propoj mezi novým pavilonem a hlavní budovou. Po důkladném zvážení jsme pak doplnili kryté venkovní propojení, které je z velké části pod zemí, takže vytváří dojem tunelu.

Co se týče samotné realizace, kromě spousty pozitivních aspektů, mě naopak trochu nemile překvapila neochota zhotovitele stavět do oblouku. Ať už se jednalo o příčky, podhledy, dlažbu nebo jen pouhé natočení prvků, dalo hodně práce najít se stavební firmou společnou řeč. Tendenci zjednodušovat a narovnávat jsme nesměli připustit, na výsledný dojem by to mělo velmi špatný vliv. V určitých chvílích zaznívaly pochybovačné hlasy, proč musí být vše do oblouku. Ale když se vystavěly příčky a dispozice již byla hmatatelná, mě příjemně překvapilo, jak důvěrně ty prostory vlastně znám a držet nastolenou geometrii skrze rozličné konstrukce se projevilo jako naprosto klíčové. Je zajímavé, jak se představa, ve které jsme několik měsíců předtím žili, protne s realitou. Všechny důležité principy návrhu tedy zůstaly zachovány.
Na objektu školy jsme neuplatnili žádné high-tech vychytávky a exkluzivní materiály. Použili jsme tradiční materiály v zajímavých souvislostech, fasáda má metalický zlatý nátěr, údajně jeden z prvních v republice, ne-li úplně první. Byl to trochu krok do neznáma, ale o to víc jsme o něm diskutovali a vzorkovali. Co se týče provedení detailů stavby, kromě ozeleněné střechy je pro běžného návštěvníka asi nejvíce viditelná paleta několika barev v interiérech – ve výsledku vytváří charakteristický barevný doprovod. Z odstínů a jejich provedení na různých materiálech máme radost. Dále je to venkovní schodiště do atria, které díky své geometrii slouží jako prostor pro sezení. A myslím, že se povedlo také zakomponování stavby do terénu. Počkejme však ještě nějaký čas, až se osází střecha a parter kolem pavilonu. Vize splynutí s krajinou se neprojeví hned, plně se rozvine až za několik let, příroda si dává na čas, traviny se musí rozmnožit, stromy povyrůst. Stavební práce nám sice už pomalu končí, ale teprve nyní začíná fáze, kdy buduje příroda.

Při pohledu zpět na celý proces zrodu nového pavilonu musím vyzdvihnout, jak zásadní roli hrála líbeznická osvícenost – rozumné požadavky a respekt k tvůrčí činnosti architekta – v takovéto míře to není vůbec běžné.

Autorská zpráva


 

Nová budova školy v číslech:
– 20 učeben
– kuchyň a jídelna s kapacitou 1500 jídel denně
– 9600 m3 vykopané zeminy
– 264 t betonářské výztuže
– 2000 m3 betonu
– zastavěná plocha přes 4000 m2
– 47 km silnoproudých a slaboproudých kabelů
– 45 nově vysázených stromů
– dva měsíce architektonické soutěže
– devět měsíců projektových příprav
– 13 měsíců výstavby hlavního objektu

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Vzhledem k ostatnim stavbam v Libeznicich z poslednich let je tohle uplne nepochopitelny propad kvality. Koncept neni tak spatny, ale ty prostory jsou uplne tragicke, vypada to jak nejaka administracka z poloviny devadesatych let. To bylo na projekt tak malo casu? Je to fakt skoda

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*