Slavnostní zahájení provozu nového spojení

Fotogalerie ke článku (1)

Ilustrační foto

Ilustrační foto
Celá fotogalerie (1)

Slavnostně zprovozněny dnes byly hned dvě významné železniční stavby. Nové spojení přináší podstatné zkvalitnění a zrychlení železničního provozu v centrální oblasti Prahy a propojení dálkových železničních koridorů na území Prahy. Hlavní nádraží po kompletní modernizaci získalo nové kolejiště, bezpečná a komfortní nástupiště a podchody. Investorem obou staveb je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Nové spojení optimalizuje provoz mezi stanicemi Praha hlavní nádraží a Masarykovo nádraží na straně jedné a mezi hlavním nádražím a stanicemi Libeň, Vysočany a Holešovice na straně druhé. „Díky získané zvýšené kapacitě tratí v centru pražského železničního uzlu bude v Praze poprvé možné sestavovat jízdní řád podle potřeb dopravců a ne pouze podle dosud omezené kapacity dosavadních tratí a traťových spojek“, uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Ing. Jan Komárek.
 
Do hlavního nádraží budou tedy moci směřovat všechny dálkové vnitrostátní i mezinárodní vlaky osobní dopravy. Kromě vyřešeného propojení I., III. a IV. tranzitního koridoru, stavěných v rámci závazných mezinárodních dohod, se Novým spojením výrazně zvyšuje propustnost a zrychluje pohyb vlaků v centrální oblasti.
 
Stavba Nového spojení začala 12. července 2004 a celkem obsahuje 267 stavebních objektů a 44 provozních souborů. Rozprostírá se na území Prahy 2, 3, 8, 9 a 10. Nově postavené tratě umožňují rychlost 80 — 110 km/h.
 
K nejvýraznějším mostům Nového spojení patří čtyřkolejná estakáda klenoucí se nad Husitskou a Trocnovskou ulicí, po které vedou koleje z hlavního nádraží do dvou dvoukolejných tunelů pod Vítkovem ve směru do Libně, resp. Vysočan a Holešovic. Zcela nově je přímo spojeno Masarykovo nádraží se žst. Praha-Vysočany bez úvraťových jízd přes žst. Praha-Libeň.
 
„Kolem hotové stavby teď sázíme několik tisíc stromů a keřů. Navíc opuštěná stará trať včetně bývalého tunelu pod Vítkovem bude v součinnosti s městskými úřady přeměněna na cyklostezku,“ říká Karel Štěrba, manažer stavby ze Skanska DS a.s.
 
Přínosem Nového spojení je také zefektivnění příměstské dopravy a umožnění průjezdu vlaků hlavním nádražím na opačné strany městské aglomerace. Připraveno je zavedení taktové příměstské a městské železnice do systému pražské integrované dopravy (PID) s přímým a rychlým spojením míst pražské aglomerace s centry Středočeského kraje (Kladno, Kolín, Benešov atd.). Ekologická železniční doprava tak pomůže snížit zatížení metropole individuální automobilovou dopravou a je alternativním řešením městské hromadné dopravy.
 
Městské silniční dopravě přinesla stavba Nového spojení velký dar již v prosinci 2005, kdy byla dána do provozu silniční estakáda v ulici Pod Plynojemem, odstraňující negativní vlivy úrovňového přejezdu.
Úpravě a podstatnému rozšíření Husitské ulice na čtyřpruhovou komunikaci, zprovozněnou od srpna letošního roku, předcházelo rozšíření a zahloubení Seifertovy ulice pod novým železničním mostem spolu s úpravou křižovatky U Bulhara (zprovozněna v prosinci 2004). Ve II. čtvrtletí 2008 se také v předstihu podařilo postavit nový železniční most, nahrazující prostorově úzké hrdlo v  Trocnovské ulici.
 
Zkušební provoz na Novém spojení byl postupně zahajován od 1. do 30. září letošního roku. Předcházela mu rekonstrukce kolejí a trakčního vedení I. Vinohradského tunelu během letošních letních prázdnin. Zároveň prošel modernizací autoblok mezi Libní a Holešovicemi. Rozsáhlou rekonstrukci kolejí a výhybek včetně odvodnění a trakčního vedení v Masarykově nádraží museli stavbaři stihnout v časově náročných výlukách během 6ti měsíců v roce 2007.
 
Smluvní termín dokončení stavby je 30. 9. 2010. Stavba je tedy uváděna do provozu o dva roky dříve. Do poloviny roku 2009 budou hotovy zbývající objekty, které nebylo nutné dokončit před uvedením do plného provozu. Ten bude fakticky zahájen od platnosti nového jízdního řádu, tedy od 14. prosince 2008.
 
Nové spojení je plně financováno ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady stavby činí 9 288 000 mil. Kč. Stavbu projektovala Sudop Praha, a. s. , hlavním projektantem byl Ivan Pomykáček.
Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), Stavební správa Praha. Hlavním inženýrem stavby je Pavel Jiras. Zhotovitelem je sdružení firem „Pražské spojení“, jehož vedoucím je Skanska DS, a. s. Dalšími členy sdružení jsou Stavby silnic a železnic, a. s., Metrostav, a. s., a Subterra, a. s.
 
 
Tisková zpráva společnosti Skanska DS, a. s., 2. 12. 2008 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*