Sluneční kanceláře Sonnentor

V létě 2016 jsme byli přizvání Michalem Šopíkem z firmy Vesper Frames ke spolupráci na přípravě realizace přestavby výrobních prostor na kanceláře ve firmě Sonnentor v Čejkovicích. Navazovali jsme na studentskou soutěž. Vítězové Martin Malec a Uranbileg Bataa  z ČVUT v Praze předložili jednoduchou a silnou koncepci – dřevěnou kostku obklopenou prostory jednotlivých kanceláří. Po úvodním rozhovoru se zástupci Sonnentoru jsme připravili zadání a pustili se do práce. Princip zůstal nedotčen. V průběhu práce na studii došlo ke zvýraznění dřevěné kostky. Kromě zasedačky do ní bylo zapojeno základní zázemí – tiskárna, sklad kancelářských potřeb a šatna zaměstnanců.
Kostku jsme oproti schodišti malinko posunuli, abychom získali víc prostoru u nástupu. Taky jsme vizuálně propojili zasedací místnost s balírnou, která na kancelářské prostory navazuje. Oproti soutěžnímu návrhu je nejzásadnější změnou zrušení odpočinkové zóny na „střeše“ zasedačky. Upustili jsme od ní po bližším seznámení se s celým areálem. Pracovníci totiž mohou využít prostory jídelny, střešní terasu nebo kavárnu v přízemí, takže mají dostatek příležitostí pro pohodlný a kreativní odpočinek.

Kostka se stala silnou dominantou. Chtěli jsme, aby ji kanceláře obklopily. Skleněné příčky jsme proto zrytmizovali dřevěnými sloupy. Motiv obklopení podporují horizontální knihovny v kancelářích.
Z úplného obklopení kostky kolonádou jsme z požárně bezpečnostních důvodů museli ustoupit u balírny. Pro zachování propojení jsme ponechali alespoň velkorysé prosklení protipožárním oknem.
Potvrzením dominance kostky je její prosvětlení střešním oknem. Přirozené denní světlo tak přes ni vstupuje přímo do středu dispozice. Záření je ještě podpořeno bílým olejem použitým na vnitřní stěny zasedací místnosti.

Důležitým prvkem celého návrhu je osvětlení. Spojené prstence lineárních svítidel podporují pyramidální tvar a otevírání prostoru zasedačky k světlíku. Zde patří velké díky Josefovi Lejskovi. Díky jeho znalostem a ochotě bylo možné vymyslet a zrealizovat zapuštěné světla v komplikované geometrii zasedačky. Spojené lineární osvětlení chodby sjednocuje prostor a přebírá horizontalitu srubové zasedačky. Osvětlení v kancelářích je příčné a spolu se sloupy pomáhá rytmizovat prostor.

Materiálově a výtvarně jsme se snažili ukázat, že i design postavený na přírodních materiálech může být moderní a čistý. Pracovali jsme proto s minimem prostředků. Vázali jsme je vždy na konkrétní prostor. Zasedačka – dřevěná, chodby – bílé, kanceláře původně akustický heraklitový obklad, později pouze výmalba.
Hlavním tahounem byla zasedačka. Provedena byla ze smrkových srubových profilů firmou Vesper Frames. Skládaná byla na místě, kvůli přístupu na staveniště. Povrchově je zevnitř opatřena bílým olejem, zvenku šedým. Stejně jsou provedeny sloupy kolonády.
Příčky kanceláří, podhledy a ostatní opláštění konstrukcí jsou ze sádrokartonových desek. Hlavní prostory a podhledy jsou bílé, stěny kanceláří natřené světle šedou barvou.

Celou realizaci zařizoval tým Sonnentoru pod vedením Martina Šardického. Nervy s tím spojené mu nezávidíme, ale výsledek určitě stojí za to.

Autorská zpráva

Autor: No-A Architekti – Ľubomíra Jindrová, Vlado Hrivňák; spolupráce Michal Šopík (dodavatel), Josef Dvořáček, Martin Šardický, Jan Hřebíček, Tomáš Bíza (investor)
Vizualizace: Jana Zavřelová
Stavební řešení projektu a interiér: Lenka Grégrová
Statika: Ondřej Vlček
Požárně bezpečnostní řešení: Marie Rusinová
Elektroinstalace silnoproud: Dušan Slaný
Elektroinstalace slaboproud: Petr Vítek
VZT: Josef Svoboda
Technické řešení osvětlení: Josef Lejska
Technické konzultace a rozpočet: Vesper Frames
Koordinace a vedení realizace: Martin Šardický (Sonnentor Čejkovice)

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*