Sociální byty v Bílovicích nad Svitavou

Zadáním bylo vytvořit na místě staré truhlárny jednoduchý, levný objekt se šesti byty.
 
S respektem k charakteru lokality má dům tvar, který se vyskytuje všude v okolí a sedlové střechy. Drobnějšího měřítka jsme dosáhli otočením štítů do ulice. Střešními okny tak slunce prostupuje do zadních horních místností a zároveň to dalo celému souboru dynamiku a přívětivý charakter. Jednotlivé byty-domy jsou logicky členěny i navázány na pavlač. U venkovního schodiště jsou dva třípokojové byty, uprostřed dva dvoupokojové (s budoucí možností rozšíření pokoje na terasu) a v koncové části jsou nad sebou dvě garsoniéry. Tím se na pavlači logicky rozmělňuje provoz i pohyb osob.

Do polozapuštěného suterénu přístupného z ulice jsme umístili technické zázemí a garáže. Z této platformy vyrůstají jednotlivé domy-byty ustoupené o pavlač. Pavlač jsme záměrně rozšířili a vytvořili z ní nejen komunikaci ke vstupům do bytů, ale i poloveřejný prostor, kde se mohou setkávat sousedé. Interakci podporují i lavičky s květinovými truhlíky u vstupních dveří. Zároveň tyto bloky vytváří odstup od oken z kuchyní, orientovaných do pavlače.

Dispozice jednotlivých bytů je minimální, ovšem ne na úkor provozu či komfortu. Všechny prostory jsou maximálně využitelné a funkční. V prvním patře je zádveří, záchod, kuchyně propojená s obývacím prostorem proskleným do dvorní části (zahrady). Orientace na sever umožňuje větší otevření prosklených ploch bez hrozby přehřívání interiéru a zároveň zajišťuje dostatek denního světla. Středem dispozice prochází schodiště do patra, kde jsou umístěny ložnice a koupelny.

Použité materiály jsou běžné, odolné a zároveň levné. Suterén – podnož garáží a technické zázemí je betonové z bednicích tvarovek, opatřených stěrkou. Strop nad suterénem monolitický, železobetonový, stropy v bytech jsou skládané z předepjatých železobetonových panelů. Horní patra jsou zděná z cihelných tvárnic s tepelnou izolací a omítnutá. Veškeré výplně otvorů, ocelová zábradlí, stříšky tvořící závětří nad vstupem a venkovní svítidla mají antracitovou barvu. Venkovní dřevěné treláže jsou z nehoblovaných modřínových latí bez povrchové úpravy. 

Autorská zpráva
Foto: Pavel Barták

Investor: Obec Bílovice nad Svitavou
Autor: ČTYŘSTĚN – Milan Joja, Karel Kubza, Tomáš Págo; spolupráce Martina Fojtíková, Pavel Matonoha, Martin Urubek

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*