Soutěž o fasádu roku Herbol Historic 2008

Fotogalerie ke článku (9)

poutní bazilika P. Marie v Hejnicích

poutní bazilika P. Marie v Hejnicích

poutní bazilika P. Marie v Hejnicích

poutní bazilika P. Marie v Hejnicích

novorenesanční dům ve Zborovské 64, Praha 5

novorenesanční dům ve Zborovské 64, Praha 5

novorenesanční dům ve Zborovské 64, Praha 5

novorenesanční dům ve Zborovské 64, Praha 5

secesní dvojice domů v Praze 5, nám. 14. října 2-3

secesní dvojice domů v Praze 5, nám. 14. října 2-3

nárožní fasáda v Pařížské 15, Praha 1

nárožní fasáda v Pařížské 15, Praha 1

nárožní fasáda v Pařížské 15, Praha 1

nárožní fasáda v Pařížské 15, Praha 1

secesní dům v Pařížské 16, Praha 1

secesní dům v Pařížské 16, Praha 1

secesní dům v Pařížské 16, Praha 1

secesní dům v Pařížské 16, Praha 1
Celá fotogalerie (9)

Každoročním posláním soutěže je prezentovat historické fasády obnovené barvami Herbol, které optimálně splňují často odchylné pohledy památkářů, architektů a technologů. Porota již uplynulého 8. ročníku zasedala v tradičním složení: za architekty Tomáš Šantavý (Projektový ateliér Praha) a Martin Rudiš (Architektonická kancelář Rudiš, Brno), za památkovou péči Ondřej Šefců (NPÚ Praha) a Pavel Wewiora (NPÚ Brno) a za technology Kateřina Doubravová, (VŠCHT) a Michal Čech (H-COLOR s.r.o.).

Letošní ročník opětovně potvrdil známá fakta, že uspějí pouze kompletně opravené fasády natřené minerálními barvami, s citlivě zvolenými odstíny a s pracovními postupy, odpovídajícími naturelu objektu.

Vítězné fasády, postřehy porotců:

1. místo: poutní bazilika P. Marie v Hejnicích (117 bodů, malířská firma Koňařík, Liberec)
Mnoho let zanedbávaný poutní kostel se objevuje ve své, zřejmě původní, kráse. Předpokládám, že se realizátoři řídili doporučením místně příslušných pracovníků památkové péče a výsledek je dílem vzájemné spolupráce. Oceňuji soulad všech profesí podílejících se na rekonstrukci. Nejde zde pouze o opravu omítkových vrstev a jejich nátěr, ale také o restaurátorské práce kamenické včetně ošetření kamene, práce klempířské a další. Až bude dokončen plášť po celém obvodu, bude kostel opět chloubou poutního místa. (Ing. arch. Wewiora)
Poutní bazilika v Hejnicích — živý důkaz toho, že vápenné barvy Herbol lze aplikovat i ve velké ploše, aniž by se docílilo efektu zalepení a zplastovatění fasády, kombinace barev je zdařilá, těším se, až fasáda trochu zestárne — tyto barvy to umí. (Ing. arch. Šefců)

2. místo: novorenesanční dům ve Zborovské 64, Praha 5 (93 bodů, Akant Art v.o.s., Praha)
Dům je dnes krásnou ukázkou pražského novorenesančního činžovního domu z poslední čtvrtiny 19. století a zároveň dokladem restaurátorského umění z počátku 21. století. Oprava fasád byla dotažena do posledního detailu včetně „prejzového“ krytí říms. Ocenění si zaslouží i zachování klasických špaletových oken, lahůdkou jsou vitrážová okna v arkýři. Je třeba jen litovat, že řada kolemjdoucích patrně nezaregistruje krásně obnovenou sgrafitovou výzdobu lunetové římsy nad 4. NP. Impozantní portál s nádhernými vraty však jistě nepřehlédne nikdo. (Ing. arch. Šantavý)

3. místo: secesní dvojice domů v Praze 5, nám. 14. října 2-3 (49 bodů, Výškové práce Oliva, Praha)
U obou činžovních domů je velmi pečlivě provedená rekonstrukce všech ozdobných prvků a detailů, dobře provedené opravy tvrdých břízolitových omítek a vše je barevně velmi pěkně sladěné (Ing. Doubravová)

4. místo: nárožní fasáda v Pařížské 15, Praha 1 (46 bodů, Pracom Praha)
Na domech v Pařížské ulici spočine oko památkáře vždy s výrazem úžasu nad ekonomickým furiantstvím investorů. Dobře opravená fasáda pak ještě zvýrazní onu radost z tvorby, kterou museli bývalí stavitelé v této lokalitě zažívat. U domu Pařížská 15 jsem rozpačitý snad jen z kombinace prejzů na římsách a arkýři a břidlice na střešních rovinách. Tento prvek je však dostatečně vyvážen plasticitou a barevností fasády vč. okenních rámů. (Ing. arch. Wewiora)

5. místo: secesní dům v Pařížské 16, Praha 1 (43 bodů, Pracom Praha)
Bohatě zdobené fasády s hodnotnou uměleckou výzdobou, jejich obnova byla jistě náročná. Plastické prvky jsou dobře očištěny a tak vyniká jejich jemná modelace. Šedá barevnost je velmi decentní a odpovídá době výstavby domu (1905-1906), což je sympatické. Střídmé zlacení a barevnost erbů fasády příjemně oživují. (Ing. arch. Šantavý).

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*