Soutěž Zelená střecha roku 2014 již zná vítěze

„Zelené střechy“ – odborná sekce při Svazu zakládání a údržby zeleně zorganizovala první ročník soutěže ZELENÁ STŘECHA ROKU 2014. Cílem soutěže bylo seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných stavebních konstrukcí. Soutěž byla vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Soutěž se uskutečnila ve dvou kategoriích – Zelená střecha na rodinném domě a Veřejná zelená střecha.


Hodnocení přihlášených děl se uskutečnilo ve dnech 3. 4. září 2014. Odborná porota navštívila a zhodnotila deset přihlášených děl. Členy poroty byli jmenováni jak odborníci z oblasti zahradní a krajinářské tvorby, tak i experti na stavební aspekty zelených střech. Výsledky soutěže byly slavnostně slavnostně vyhlášeny v Zámecké jízdárně v Lednici 12. září. Vyhlášení výsledků předcházela celodenní konference „Parky pro život – zahrady pro radost“, kde představovali nejúspěšnější díla sami jejich tvůrci.

Přestože v kategorii „Zelená střecha na rodinném domě“ byla přihlášena pouze tři díla, porota se rozhodla udělit ocenění všem přihlášeným, protože všechny střechy dosáhly poměrně vysokého bodového hodnocení. První místo přiřkli porotci intenzivní střeše – terase, která je součástí bytu ve vícepatrovém domě v Praze. Druhé místo si odnáší tvůrci extenzivní pobytové zelené střechy na rodinném domě v Českém Ráji, kteří také získali cenu za inovaci. Velmi povedená byla i extenzivní šikmá střecha na zahradnickém vejminku v Zadní Třebani.

Do kategorie „Veřejná zelená střecha“ bylo přihlášeno sedm děl nejrůznějšího stáří, velikosti a charakteru.  Jako nejzdařilejší ocenila porota vegetační střechy v areálu  NH Olomouc Congress, které jsou jak intenzivní, tak i extenzivní a je na nich osazen i minigolf.

Na druhém místě je jednoduše řešená intenzivní pobytová střecha v administrativním centru Titanium v Brně. Třetí místo obsadila střecha ve vnitrobloku Andel´s Hotel, Praha- Smíchov. Toto dílo bylo realizováno již v roce 2003 a i po více než deseti letech prokazuje svoji životaschopnost.

Nejvíce zastoupené byly pobytové střešní zahrady u velkých administrativních budov. Stavbu technického charakteru představovalo ozelenění čističky odpadních vod v Kořenově. Příkladem hodným následování byla i malá střecha na výrobním a administrativním objektu společnosti INOVA Praha s.r.o.  Ozelenění objektu v rámci areálu Škoda Auto v Mladé Boleslavi je tvořeno kombinací popínavých rostlin v rostlém terénu a zeleně na konstrukcích. Teprve budoucnost ukáže, zda se podaří naplnit záměr autorů projektu a z budovy se opravdu stane „zelený dům“.

Zcela funkční a hojně využívaná je již dva roky po založení střešní zahrada v rezidenčním areálu B v Univerzitním kampusu Brno-Bohunice. Na více než tisícovce m² plochy jednopatrových garáží je zahrada mateřské školy, zahradní restaurace i pobytový prostor pro obyvatele domu.
podle podkladů společnosti Dörken s. r. o.

Obytná střecha jako součást bytu, Praha Obytná střecha jako součást bytu, Praha

KATEGORIE ZELENÁ STŘECHA NA RODINNÉM DOMĚ
1. místo

Dílo: Obytná střecha jako součást bytu, Praha
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz s. r. o.
Autor projektu: Ing. Zdeněk Sendler
Realizace: 2007
Rozsah díla: 200 m²

Obytná střecha jako součást bytu, Praha

NH Olomouc Congress — vegetační střechy


KATEGORIE VEŘEJNÁ ZELENÁ STŘECHA
1. místo

Dílo: NH Olomouc Congress – vegetační střechy
Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s. r. o. pro generálního dodavatele stavby GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Autoři projektu: Ateliér ZAHRADA Olomouc s.r.o. jako subdodavatel pro Studio PRAK s.r.o.
Investor: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., HOTELPARK STADION a.s.
Realizace: 2010 – 2012
Rozsah díla: 1 480 m² intenzivní a extenzivní vegetační střecha

NH Olomouc Congress — vegetační střechy

Další oceněné projekty a informace o soutěži najdete ZDE.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*