Soutěže o nejlepší projekt

Každý obor potřebuje ke své úspěšné budoucnosti mladou krev, která přináší nové nápady a zároveň udrží tradici. Právě proto letos již po jedenácté vyhlašuje společnost Wienerberger s.r.o. „Soutěž o nejlepší projekt“, která významně podporuje růst nové generace odborníků působících v oblasti architektury a stavebnictví. Soutěž je určena studentům 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních, kteří díky ní mimo jiné dostávají příležitost porovnat své dovednosti se svými vrstevníky z celé republiky, a v případě úspěchu jsou za své úsilí také finančně odměněni.

Studenti 3. ročníků mohou v rámci 11. konání „Soutěže o nejlepší projekt“ své návrhy přihlásit do kategorie projekt rodinného domu, studenti 4. ročníků pak do kategorie projekt občanské a bytové stavby. Dále se pak v obou kategoriích mohou zúčastnit speciálního ocenění – nejlepší projekt s použitím produktů značky Tondach. Termíny pro přihlášení do soutěže a odevzdání soutěžních prací jsou 24. 4. 2020 pro kategorii projekt občanské a bytové stavby a 15. 5. 2020 pro kategorii projekt rodinného domu.

Klání opět probíhá ve dvou kolech. V prvním, školním, vyberou zástupci společnosti Wienerberger společně s pověřenou osobou každé zúčastněné školy tři nejlepší práce z dané školy v obou soutěžních kategoriích a také jeden nejlepší projekt s použitím produktů značky Tondach, rovněž v každé soutěžní kategorii. Všechny práce oceněné v prvním kole automaticky postupují do kola druhého, celostátního. Jejich hodnocením se zabývá odborná porota složená z odborníků společnosti Wienerberger, nezávislého experta v oboru stavebnictví a zástupců mediálních partnerů soutěže. Porota vybere tři vítězné práce z návrhů rodinných domů, další tři z návrhů objektů občanské a bytové stavby a rovněž jednu vítěznou práci s použitím produktů značky Tondach v každé soutěžní kategorii.

„Troufám si říct, že do druhé dekády konání soutěže vstupujeme optimisticky. Loňský jubilejní ročník byl velmi úspěšný, hlavně co do počtu přihlášených škol. To je pro nás jasným signálem, že je o tuto naši aktivitu zájem a má tedy smysl v této iniciativě pokračovat. Naším hlavním cílem zůstává podporovat studenty středních průmyslových škol stavebních, rozvíjet jejich technické myšlení a aplikovat teoretické poznatky do praxe. Tím podporujeme stavební obory jako takové a spojujeme je s praktickou stránkou, připravujeme je na budoucí výkon povolání při práci s našimi výrobky. Letos se při hodnocení opět zaměříme hlavně na technickou a grafickou úroveň dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení stavby, originalitu stavebně-technického řešení a v neposlední řadě na rozsah využití našich výrobků“, komentuje budoucnost autor soutěže a zároveň člen odborné poroty za Wienerberger Ing. Ivo Petrášek.

Pro mladé architekty, jejichž práce budou v rámci soutěže oceněny, jsou připraveny zajímavé finanční odměny. Ve školním kole získají při umístění v rámci své školy na 1. místě 1.500 Kč, na 2. místě 1.000 Kč a na 3. místě 500 Kč. Úspěšní autoři vybraní v rámci ocenění v kategorii skládaný střešní plášť Tondach získají 1.000 Kč. V celostátním kole obdrží výherci za 1. místo 10.000 Kč, za 2. místo 5.000 Kč, za 3. místo 3.000 Kč a za vybrané projekty v rámci ocenění Tondach 5.000 Kč. Slavnostní vyhlášení výsledků finále soutěže proběhne opět v rámci veletrhu FOR ARCH 2020 v expozici Wienerberger.

Přihlášku, pravidla soutěže a veškeré potřebné informace jsou k dispozici ZDE.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*