Splitterwerk: BIQ – dům s bio-inteligenčním kvocientem v Hamburku

První bio-adaptivní fasáda na světě byla instalována na bytovém domě BIQ v Hamburku, navrženém rakouskou architektonickou kanceláří Splitterwerk ve spolupráci s firmou Arup, SSC Strategic Science Consult GmbH a Colt International.

"Bio Intelligence Quotient [BIQ] house' od studia Splitterwerk ve Wilhelmsburgu, Hamburk, Německo, foto: Gerhard Kemme
"Bio Intelligence Quotient [BIQ] house' od studia Splitterwerk ve Wilhelmsburgu, Hamburk, Německo, foto: Gerhard Kemme

Dům byl představen jako součást IBA Hamburk. Podstatou návrhu jsou mikrořasy, které jsou užité jako bioreaktory uvnitř panelů, kterými jsou obloženy jihovýchodní a jihozápadní fasády budovy. Z prostorných lodžií v sousedství těchto panelů budou moci obyvatelé bioreaktivní proces snadno pozorovat. Řasy, pocházející z nedalekého ústí Labe, jsou uzavřeny uvnitř štíhlých skleněných objemů, které tvoří responsivní architekturu, charakterizovanou neustálým pohybem a permanentně se měnící barvou. Tabule fungují jako stínicí žaluzie, ale hlavně – vystaveny slunci – umožňují rychlý růst řas a rychlou produkci biomasy, obnovitelného zdroje energie z živých organismů, která může být přeměněna na biopalivo. Proces fotosyntézy je zodpovědný za dynamickou odezvu na požadovanou ochranu před sluncem a řasy, rozmnožující se uvnitř skleněné žaluzie, vytvářejí zužitkovatelnou energii. Plný potenciál systému byl realizován jako důsledek technologického problému vyplývajícího z přehřátí fotobioreaktorů. Toto dilema posloužilo vyřešit potřebu velkého množství tepla v budovách. Žaluzie jsou součástí celostního energetického konceptu a nadbytek získané energie může být ukládán do zásobníků nebo prodáván zpět do lokální sítě. Na severu Německa jsou dlouhé zimy a letní období mají nestálé počasí; z toho logicky plyne, že když systém závislý na slunci může fungovat v Hamburku, lze tuto technologii přizpůsobit bezpočtu prostředí.

Interiéry mají flexibilní půdorysy a obyvatelé sami mohou konfigurovat místnosti podle toho, jak potřebují.

skleněné žaluzie obsahují řasy sklizené v nedalekém ústí Labe foto: arup dvě strany budovy jsou obložené panely s živými mikrořasami, foto: arup
prototyp skleněných žaluzií vyplněných řasami, foto: splitterwerk řasová hmota vytváří biomasu, která pak může být převedena na čistou energii, foto: splitterwerk
mikrořasy nejsou o moc větší než bakterie, vyrábějí však až pětkrát víck biomasy než suchozemské rostliny foto: splitterwerk
k severu otočené fasády s grafickými motivy, foto: IBA hamburg
plná severní strana kontrastuje s responsivními skleněnými žaluziemi jižní strany, foto: IBA hamburg
konstrukce těsně před dokončením hrubé stavby, foto: IBA hamburg

Vizualizace:
vizualizace zobrazuje živou zelenou budovu obr.: arup
první kresby fasády, obr.: splitterwerk první kresby fasády, obr.: splitterwerk

diagram toku energie a provozního systému

diagram toku energie a provozního systému
 

video ukazuje dynamické funkční panely
video © misterius own 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*