Společenské centrum Sedlčany

V lednu letošního roku bylo v Sedlčanech otevřeno Společenské centrum a modlitebna, které budou sloužit zejména pro místní společenství Církve adventistů sedmého dne. Předpokládá se, že na otevřeném prostranství před objektem centra budou organizovány i některé komunitní aktivity, jako například menší kulturní akce nebo charitativní jarmark. Investorem centra je organizace Maranatha, z.s., jejímž zakladatelem je developer a filantrop Radim Passer.

Oba objekty centra, tedy bytový dům a modlitebna, navazují na historickou kompozici města a vytvářejí přechodový článek mezi blokovou strukturou a volnou zástavbou bytových domů. Zatímco Společenské centrum bylo navrženo jako architektonicky, dispozičně i konstrukčně konvenčně pojatá budova, modlitebna je jeho výrazným protikladem. Nabízí výrazně atypické řešení jak s ohledem na řešení interiéru a exteriéru, tak s ohledem na konstrukční principy a neobvyklou skladbu obvodového pláště.

Společenské centrum
Budova je řešena jako bytový dům se čtyřmi byty v horních podlažích (jeden z nich je řešen jako bezbariérový, určený pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu) a obchodním prostorem plus prostorem samotného centra ve vstupním podlaží. 

Konstrukční systém tvoří kombinovaná monolitická železobetonová konstrukce se základovými pasy, obvodový plášť zdivo z keramických tvárnic, opatřené vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS). Plochá střecha má hlavní hydroizolační vrstvu z plastové fólie. Vnitřní dělicí konstrukce jsou zděné, u podlahových konstrukcí se kombinuje keramická dlažba s dřevěnými lepenými podlahami. 

K vytápění budovy slouží dva plynové kotle, každý o výkonu 25 kW – topná voda s teplotním spádem 70/50 °C je prostřednictvím VZT používána k temperování objektu.

Modlitebna
Kompoziční řešení této atypické stavby vychází z koncepce hlavního sálu. Hmotová kompozice budovy má svůj původ v systému kombinace svislé podélné stěny se šikmými příčnými stěnami a šikmou střešní konstrukcí, to vše ve třech základních sklonech.

Podsklepený objekt je založen na základových pásech, nosnou konstrukci, v podstatě obvodový a střešní plášť, tvoří železobetonová skořepina se zateplovací vrstvou na bázi PIR. Obvodový plášť na principu provětrávaného dvouplášťového systému má vnější vrstvu z hliníkového tahokovu, kotvenou do speciálního nosného roštu, podloženého barevnou hydroizolační fólií. V závislosti na směru a intenzitě denního osvětlení tak fasáda mění barvu. Ve střešním i obvodovém plášti jsou osazeny otvorové výplně s hliníkovými rámy. Příčky jsou zděné, v hlavním sále je na podlaze epoxidová stěrka, ostatní podlahy jsou dřevěné. 

K vytápění modlitebny slouží i v tomto případě dva plynové kotle s výkonem po 25 kW. VZT jednotka situovaná v podzemní části budovy má výkon 3500 m3/h.

Vytvoření liturgického prostoru
Podle autorů projektu modlitebny její kompozice vychází ze tří základních principů: Linie představují hmotu, pevnou krystalickou podstatu světa, křivky jako měkký organický tvar symbolizují život a směr vzhůru k nebi vyjadřuje duchovní rozměr bytí.

Nejdůležitějším liturgickým prvkem, srdcem modlitebny je křtitelnice, dílo sochařky Jaroslavy Kadlecové. Nejedná se o běžnou křtitelnici, ale o křtitelnici „průchozí“, kde se používá křest ponořením.  Zvláštností je i ceremoniální vstup v zadní části hlavního sálu, který symbolizuje otevřenost prostoru a prakticky eliminuje rozdíl mezi interiérem modlitebny a navazujícím exteriérem. V levé části modlitebny jsou tři boční kaple, využívané pro intimnější liturgii.

Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Článek vyšel v časopisu Stavitel 12/2020

V soutěži Stavba roku 2020 získal areál Společenského centra v Sedlčanech nominaci na titul a následně i titul Stavba roku 2020. Porota ocenila především komplexnost celého řešení, nápaditost autora a jeho pojetí architektury, dobrou znalost prostředí i interpretaci hlavního poslání objektu v návaznosti na myšlenkovou orientaci jeho uživatelů. Hodnotitelé ocenili i urbanistické ztvárnění místa, kdy při malých hmotách budov je znamenitě vyřešeno i dané komorní prostředí. 
Areál získal i řadu dalších odborných ocenění, mimo jiné i v soutěži Stavba roku Středočeského kraje. 

Investor: Maranatha, z.s.
Autor: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, Stanislava Blažková
Projektant: A8000, s.r.o., STATIKON Solutions, s.r.o.
Dodavatel: HSF System, a.s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*