Společnost Xella členem národních asociací BIM v České republice a na Slovensku

Společnost Xella se jako řádný člen aktivně zapojí do práce českého spolku czBIM a BIM Asociácie Slovensko (BIMas). Tento krok je součástí vize a poslání společnosti Xella, která usiluje o vytváření a poskytování moderních způsobů řešení a partnerství v celém cyklu stavby. 

BIM nebo-li informační model budov se jako efektivní technologie skloňuje v poslední době čím dál více a dnes je zřejmé, že v oblasti stavební praxe, a provozu a údržby budov (facility managementu) představuje budoucnost oboru. Společnost Xella svými aktivitami tuto významnou inovaci aktivně podporuje a podílí se na přinášení nových trendů do České republiky a na Slovensko.

Potvrzuje to ostatně i její BIM koncept Blue.sprint, který v sobě zahrnuje pomoc investorům a developerům při optimalizaci výběru materiálu, konzultace pro projektanty, přípravu digitální databáze produktů a bezproblémové objednávkové a dodavatelské řetězce díky řízení a sledování dodávek na čas. Výhodou všech těchto služeb je, že na sebe navazují v celém cyklu projektu: od fáze plánování přes výrobu, dodávku a realizaci až po udržitelnost a provoz. Díky tomu společnost Xella poskytuje svým partnerům a zákazníkům nejen nákladově nejefektivnější, ale i nejspolehlivější a ekologická řešení.

Informační modelování budov je součástí systémových změn vyvolaných průmyslovou a technologickou revolucí 4.0 a probíhajícího příchodu Stavebnictví 4.0. Klíčovým obsahem spolupráce bude sdílení informací a zkušeností jednotlivých členů a podpora hlavních aktivit včetně přednášek, workshopů apod. Posláním kooperace je také propagace principů a výhod BIM ve všech projektových fázích za účelem trvale udržitelného rozvoje. Společnost Xella bude v rámci členství klást důraz na popularizaci užívání metodiky projektování BIM a společnými silami chce pomoci systémově implementovat BIM do veřejného i soukromého sektoru. Propojení společných cílů tak přinese nejen kvalitu, ale zvýší i prestiž českého a slovenského stavebnictví.

Z praktického hlediska se Xella bude podílet na standardizaci a připomínkování legislativy v oblasti digitalizace a BIM v České republice a na Slovensku. Xella se svým členstvím také zavazuje k zapojení do vzdělávání a aktivní prezentace na akcích a eventech (akademický půda, odborná veřejnost, výzkum aj.).

podle podkladů společnosti Xella

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*