Stanovisko inspektorů nemovitostí k pádu omítky v Praze

Prostřednictvím Profirelations jsme obdrželi vyjádření inspektorů Nemopas k pádu omítky u McDonalds v pondělí v noci.

Padající omítka. Zdroj: ideníknspektoři nemovitostí projektu Nemopas se s narušenými omítkami objektů při svých kontrolách setkávají poměrně často. Riziko odlomení a pádu velké části omítky, jako se to stalo dnes v noci u McDonald´s Na Příkopech v Praze, hrozí u starších objektů v důsledku několika příčin. Jde například o pronikání vody do omítky. Voda v omítce poté v zimě zmrzne, zvětší svůj objem a způsobí nesoudržnost omítky. Voda se do omítky dostává např. stékáním ze špatně udělaného odvodnění střechy (svody, okapy, okapnice apod.) či parapetů u oken. Dalším zdrojem pronikání vody do omítky je ostřik či vzlínání vody u soklu domu. Soudržnost omítky může být narušena i statickými problémy domu – část domu se "pohne" a omítka tento pohyb nepřenese a dojde k jejímu narušení.

Podobné riziko se objevuje ale i u nových omítek. Inspektoři Nemopasu se setkávají s nesoudržností omítek způsobenou nedodržením technologického postupu při jejich aplikaci (nesprávné povětrnostní podmínky při realizaci, přeschnutí vrstev, nevhodně ošetřený podklad, nesprávné tloušťky či vlastnosti některých vrstev omítky apod.). Tento problém se vyskytuje často u systémů kontaktního zateplování budov (polystyren + tenkovrstvá omítka). „U mnohých kontaktních systémů při našich inspekcích zjišťujeme nekvalitní provedení nebo použití nesprávné technologie. Výsledkem pak je postupné odlupování a opadávání omítky. Podobný případ jako dnes v Praze, kdy naráz spadne velké množství omítky, které navíc ohrozí lidi dole na chodníku, ale naštěstí není tak častý,“ řekl hlavní inspektor Nemopasu Radim Mařík.
 

Video idnes zde.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*