Stanovisko Klubu Za starou Prahu ke zveřejněnému projektu zástavby Formanova náměstí

Klub Za starou Prahu nesouhlasí s projektem novostavby na nároží Pařížské ulice a náměstí Miloše Formana, jehož podobu zveřejnila média na podzim roku 2020. Projekt čtyřpodlažní budovy na ploše Formanova náměstí narušuje koncepci tohoto prostoru, kterou navrhl tým architekta Karla Filsaka během výstavby hotelu Intercontinental v letech 1968-1974. 

Záměr tohoto architekta spočíval v tom, vytvořit před reprezentativní západní fasádou této hotelové novostavby piazzettu s kultivovaně upravenou plochou, která by poskytla návštěvníkům Prahy příjemné prostranství pro odpočinek a umožnila by zároveň nerušený pohled jak na kvalitní brutalistickou architekturu samotného hotelu, tak i na kubistické domy od architekta Otakara Novotného v přilehlé ulici Elišky Krásnohorské. Tuto odpočinkovou a vyhlídkovou funkci plní Filsakova piazzetta velmi dobře dodneška. Lidé ji už dlouho vnímají jako regulerní náměstí a její urbanistický statut kvalitního městského prostranství potvrdilo i její pojmenování náměstím Miloše Formana v roce 2018. 

Klub Za starou Prahu zastává názor, že navržený čtyřpodlažní pavilon nerespektuje architektonické hodnoty tohoto náměstí, škodí jeho funkcím, ba přistupuje k tomuto kvalitnímu městskému prostoru, jako by to byla pouhá proluka, což Klub považuje za velkou urbanistickou i architektonickou chybu. Klub nepokládá za nutné, aby se součástí probíhající obnovy Filsakova hotelu stala tato nevhodná čtyřpodlažní budova.

V Praze 22. 12. 2020

PhDr. Kateřina Bečková, v. r.
Předsedkyně Klubu Za starou Prahu

PhDr. Richard Biegel, Ph. D., v. r.
Místopředseda Klubu Za starou Prahu  

Komentáře

 1. Čtenář Stavbawebu says:

  souhlasím s Ing.V.Kocourkem – že se Praha začíná zesměšňovat

 2. Čtenář Stavbawebu says:

  |Tuto odpočinkovou a vyhlídkovou funkci plní Filsakova piazzetta velmi dobře dodneška.|

  Opravdu? Vždyť polovina |náměstí| jsou nadstavba nad garážemi. Tento návrh i přes novou budovu plochu náměstí výrazně rozšíří, pohledu na brutalistický hotel nijak nepřekáží, výškou nepřesahuje okolní zástabu, a zároveň bude fungovat jako památník českému filmu (jako dominanta náměstí režiséra Miloše Formana). Za mě opravdu unikátní návrh, který si v Praze své místo zaslouží. Doufám, že vyjde. Obecně se má mezi nájemci Pařížské ulice za to, že čím severněji adresa je, tím jde o méně zajímavý prostor. Tento redevelopment atraktivitu v rámci celé Pařížské vyrovná a bude katalyzátorem zvýšení kvality prostředí.

 3. Čtenář Stavbawebu says:

  Piazetta před hotelem Intercontinental je jednak zcela funkční rozptylový prostor pro hotelové hosty v době konání konferencí, jednak umožňuje nerušený pohled na hotel i |Učitelské domy| za ní, jak zmiňuje stanovisko Klubu za starou Prahu. Ten prostor je hotový, jak je a každá vestavba mu jen ublíží. Není to proluka k zastavění, takže souhlasím s KZSP.

 4. Čtenář Stavbawebu says:

  To je hodně diplomaticky řečeno. Ve skutečnosti by to byla urbanistická chyba, která nemá obdoby. Stavby vůbec nezapadá do daného kontextu z hlediska prostorového. Ostatní nechci komentovat. Praha se svými moderními stavbami se již začíná vysloveně zesměšňovat, až na několik povedených realizací.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*