Start Architecture večer

Fotogalerie ke článku (4)

Celá fotogalerie (4)

Pavel Liška, Magdalena Jetelová a Peter Noever v Experimentálním prostoru Roxy/NoD
13. března 2008

Centre for Central European Architecture zve na další Start Architecture večer do Experimentálního prostoru Roxy/NoD.

Pavel Liška, rektor VŠUP v Praze, a jeho hosté, umělkyně Magdalena Jetelová a ředitel vídeňského uměleckého centra MAK Peter Noever, budou ve čtvrtek 13. března 2008 od 19:00 hodin v Roxy/NoD, Dlouhá 33, Praha 1 hovořit o výuce a poslání profese architekt a o přesahu architektury do jiných uměleckých oborů.


Pavel Liška
Historik umění, studoval na UK a ČVUT v Praze, kde v roce 1964 diplomoval v oboru jaderné techniky. V roce 1967 z Československa emigroval. Na univerzitách v Hamburku, Berlíně a Osnabrücku studoval uměni, filozofii a současné dějiny. Byl pověřen výukou dějin umění na Univerzitě v Osnabrücku a na Vysokých odborných školách v Dortmundu, Műnsteru a Dűsseldorfu (1977 — 1992). Vedl Katedru dějin umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci (1995—1997), řídil Dům umění města Brna (1997—2001), následně Museum Ostdeutsche Galerie v Řezně. V současnosti působí jako rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Magdalena Jetelová
Umělkyně věnující se konceptuálním projektům a architektuře. Koncem 60. let studovala na Accademii
di Belle Arti di Brera v Miláne, následně na Akademii výtvarných umění v Praze. Patřila k neoficiálním, režimu vzdorujícím umělcům - i proto byl její odchod do exilu v roce 1985 odchodem nuceným. Působila na Státní umělecké akademii v Düsseldorfu (1990—2004). Od roku 2004 je profesorkou na Akademii výtvarných umění v Mnichově, v roce 2008 hostující profesorkou na Akademii výtvarných umění v Praze.

Peter Noever
Designér, od roku 1986 působí jako výkonný a umělecký ředitel MAK — Centra pro umění a architekturu ve Vídni. Kurátor a designér výstav, produktový designér. Zabývá se strategiemi a vnímáním designu produktu, poskytuje urbanistické konzultace, např. v Havaně pro Kubánské ministerstvo kultury (1995). Hostující profesor v Evropě, Asii a USA, autor řady publikací o umění, designu a architektuře. V roce 1994 inicioval založení MAK v Los Angeles v Kalifornii. Od roku 1971 soustavně pracuje na krajinářském architektonickém projektu Die Grube (Jáma) a na projektu MAK’s CAT — Contemporary Art Tower (Věž současného umění). Je držitelem mnoha prestižních ocenění.

Další termíny Start Architecture v roce 2008:
30. 4. 2008 _ EMIL PŘIKRYL, vedoucí ŠA AVU a jeho hosté
16. 5. 2008 _ VLADIMÍR ŠLAPETA, děkan FA VUT a jeho hosté

Proč Start Architecture? V současnosti, kdy moc ekonomie ovládá a řídí vývoj vysoce individualistické společnosti, je třeba zamýšlet se nad hlavním smyslem oboru a vracet se k esenci architektury. Je třeba znovu hledat poslání profese architekta, která se stále více dostává do služebné pozice. Obsese technologickými invencemi a finanční priority převládají nad primárními potřebami společnosti a architekt se stává pouhým prostředníkem, vyjednavačem v prostředí, v němž marketing nedává prostor pro realizaci myšlenek a vizí. Architekt uspokojuje své klienty, ale nikoli společnost. Spolu s kritickým hodnocením architektury s přesahem do jiných vědních a uměleckých oborů je třeba vyzdvihnout podstatu a důležitost výuky, která formuje myšlení nové generace architektů snad nejvíce. Architekta je nutné vnímat nejen jako zručného řemeslníka, ale také jako veřejně myslícího intelektuála, který skrze svou tvorbu zhmotňuje potřeby současné společnosti. Stejně jako je pro profesi podstatné uvědomovat si vývoj pozice architekta ve společnosti, je pro školství nezbytné reagovat na současnou situaci a vést studenty k hledání smyslu oboru. Cyklus Start Architecture otevírá další prostor pro diskusi o těchto tématech.

Centre for Central European Architecture je platforma pro alternativy v architektonické osvětě. Prostřednictvím programu sestávajícího z přednášek, veřejných debat, workshopů a výstav přibližuje médium soudobé architektury odborné i laické veřejnosti. V průzkumech na teoreticko praktické bázi sleduje architekturu v souvislosti s jinými vědními a uměleckými obory. Ambice nezávislosti je pro naši činnost rozhodující a neměnná. Své poslaní nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především v hledání architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.

projekt organizuje: Centre for Central European Architecture (CCEA)
podpora projektu Start Architecture v roce 2008: Nadační fond ARCUS
partner projektu Start Architecture: Experimentální prostor Roxy/NoD
program CCEA podporuje: hlavní město Praha, Městská část Praha 1, Ministerstvo kultury České republiky
mediální partneři projektu Start Architecture: ERA21, e-architekt, Radio1
speciální podpora: Goethe Institut Prag, Hidden Places —design hotels, Rakouské kulturní fórum v Praze

pro více informací kontaktujte:
Centre for Central European Architecture, info@ccea.cz, tel.: +420 222 222 521

Zdroj: Informace CCEA

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*