Stavba č. 4/ 1999, str.52

Fotogalerie ke článku (4)

Nádvoří bývalého Rožmberského paláce

Nádvoří bývalého Rožmberského paláce

Rožmberský sál. Klenby jsou plně rehabilitovány, půdorys uvolněn od pozdějších vestaveb.

Rožmberský sál. Klenby jsou plně rehabilitovány, půdorys uvolněn od pozdějších vestaveb.

Chodba přízemí po rekonstrukci

Chodba přízemí po rekonstrukci

Jedna z místností restaurátorských ateliérů

Jedna z místností restaurátorských ateliérů
Celá fotogalerie (4)

Text s obrázky byl uveden v rámci tématu "Pražský hrad".

Investor: Správa Pražského hradu
Projekt: DaM, s. r. o., Petr Malinský, Gabriela Fojtů
Stavební řešení, koordinace, HIP: Deltaplan, Jan Korbel, Petr Kniha
Dodavatel 0. etapy: Energie Kladno
Dodavatel I. a II. etapy: Metrostav, a. s .
Projekt: studie - 1994-1995, 0. etapa - 1996, I. etapa - 1997, II. etapa - 1998
Realizace: 1996-2007
Fotodokumentace: Filip Šlapal

Rekonstrukce bývalého Ústavu šlechtičen

Petr Malinský

Rozsáhlou rekonstrukcí prochází na Pražském hradě dům čp. 2, bývalý Ústav šlechtičen. Rozlehlý objekt má staletou historii stavebního vývoje od doby románské po současné dny. Viditelná historie dnešního domu započala v renesanci výstavbou Rožmberského paláce a s ním sousedícího domu Švamberků. V polovině 18. století zahrnul N. Paccassi (stavitel A. Lurago) oba domy do novostavby, rozšířené i na další parcely vedle kostela Všech svatých. Ústav šlechtičen se stal svou nazelenalou fasádou s arkýři výraznou stavbou v panoramatu Hradčan. Dnešní podobu stavby lze charakterizovat jako členitý chodbový dvojtrakt, rozvinutý okolo tří nádvoří.
Rekonstrukce velmi zanedbaného paláce probíhá po etapách. V současné době je hotova 0. etapa (vybudování technického kanálu) a I. etapa (řešení části sítí silnoproudu a slaboproudu, rekonstrukce ústředního topení, rekonstrukce části sociálních zařízení, rekonstrukce kanceláří Správy Pražského hradu a vybudování restaurátorských ateliérů v přízemí). Probíhá II. etapa rekonstrukce, která zahrnuje další části objektu. Projekt počítá se zpřístupněním části prostor paláce pro veřejnost. V renesanční části objektu vzniknou kavárna, prodejna suvenýrů a výstavní, resp. víceúčelové, prostory a zpřístupněna bude restaurovaná kaple Ústavu šlechtičen s freskami. Veřejnosti bude sloužit také knihovna v suterénu (resp. od jihu přízemí) západní části objektu. Badatelům budou přístupny také archivy a speciální depozitáře.
V paláci probíhá soustavný a důkladný archeologický průzkum a podrobný stavebně-historický a stavebně-technický průzkum. Všechny výsledky průzkumů jsou zahrnovány do prováděcího projektu. Investor a jeho odborní poradci, autoři průzkumů a projektu i stavba těsně spolupracují. Zajímavý objekt je krok za krokem citlivě rekonstruován, postupně vyjevuje svá tajemství a absorbuje nové nezbytné zásahy.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*