Stavební trh letos poklesne o tři procenta

Stavebnictví by v letošním roce mělo dle názoru stavebních firem klesnout o 3,0 %, v roce následujícím potom o 1,5 %. Větší propad očekává pozemní stavitelství, a to o 3,9 % v tomto roce. Inženýrské stavitelství se letos připravuje na propad trhu o 1,8 %. Malé stavební společnosti predikují v roce 2020 propad trhu o 2,4 % a velké stavební společnosti dokonce propad o 3,3 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2020 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Koronakrize se dotkla také sektoru stavebnictví. Ředitelé stavebních společností očekávají pokles celého odvětví o 3,0 % v roce letošním a další pokles o 1,5 % v roce následujícím. Pokud se podíváme na stavebnictví z hlediska pozemních a inženýrských staveb, můžeme si všimnout, že větší propad trhu očekává stavitelství pozemní. V letošním roce zde predikují ředitelé stavebních společností propad trhu o 3,9 %, v roce následujícím pak pozemní stavitelství očekává propad o 2,5 %. Stavební společnosti, jež se zaměřují na inženýrské stavby, očekávají propad trhu o 1,8 % v roce 2020 a s dalším propadem trhu počítají i pro rok 2021, a to ve výši 0,2 %. 

Při rozdělení stavebních společností podle velikosti si můžeme všimnout, že větší propad trhu očekávají ředitelé velkých stavebních společností (s obratem nad 100 mil. Kč ročně). Ti v letošním roce očekávají propad trhu o 3,3 % a v následujícím roce další propad o 2,5 %. Malé stavební společnosti se v letošním roce připravují na pokles trhu o 2,4 %, a v roce následujícím očekávají naopak jeho růst, a to o 0,2 %. Co může mít na vývoj ve stavebnictví vliv vysvětluje Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema a.s.: „Stavebnictví trpí nedostatkem pracovní síly. Aktuální verze programů pracovní migrace na stavebnictví příliš nemyslely, což má za následek, že na trhu chybí řada pracovníků těchto profesí. V extrémním případě by to mohlo ohrozit dodržení harmonogramu některých zakázek a projektů.“ 

Stavební společnosti se v letošním roce připravují také na propad svých tržeb, a to konkrétně o 0,2 %, v roce následujícím naopak očekávají růst svých tržeb, a to o 1 %. Při rozdělení stavebních firem dle zaměření si můžeme všimnout, že společnosti, které se zaměřují na inženýrské stavitelství, očekávají v letošním i nastávajícím roce růst svých tržeb. Konkrétně se jedná o růst ve výši 0,5 % v roce letošním a o dalších 0,7 % v roce následujícím. Naopak společnosti, které se zaměřují na pozemní stavitelství, očekávají v roce 2020 pokles svých tržeb o 0,9 %. Pro rok 2021 očekávají jejich růst, a to o 1,2 %. Velké stavební společnosti se těší v roce letošním růstu svých tržeb a předpokládají jej i v roce i nadcházejícím. Konkrétně v roce 2020 očekávají růst svých tržeb o 0,6 % a v roce 2021 očekávají jejich další růst o 0,5 %. Malé stavební firmy očekávají v letošním roce naopak propad tržeb o 1,7 % a v roce následujícím jejich růst o 1,7 %. 

Ředitelé stavebních společností uvádějí využití kapacit svých společností v současné chvíli na 92 %. Podobné vytížení očekávají i ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku, a to až ve výši 91 %. V současnosti stavební společnosti uvádějí, že mají nasmlouvané zakázky v průměru na 10 měsíců dopředu. To je pro 42 % dotázaných méně ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Další dvě pětiny mají v tomto období zakázky nasmlouvané na stejnou dobu dopředu jako v tomtéž období loňského roku (40 %). A jedné pětině se doba nasmlouvaných zakázek v tomto roce, oproti roku minulému, zvýšila (19 %). 

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2020 bude zveřejněna na www.ceec.eu.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*