Stavebnictví v prosinci a ve 4. čtvrtletí 2013

Stavební produkce v prosinci 2013 vzrostla meziročně reálně o 1,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 0,1 %. Prosinec 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2013 meziměsíčně vyšší o 6,0 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 2,5 % (příspěvek –1,8 procentního bodu). Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2013 klesla meziročně reálně o 3,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,9 %.


Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 12,1 % (příspěvek +3,2 p. b.) a tento příznivý výsledek zčásti ovlivnily klimatické podmínky, kdy příznivé počasí v prosinci 2013 (průměrná denní teplota o 2,6 °C vyšší ve srovnání s prosincem 2012 a srážek o 66 % méně) umožnilo stavbařům prakticky neomezeně provádět veškeré stavební práce. V souvislosti s příznivým počasím se ve větší míře projevily vyšší dofakturace dokončených zakázek ke konci roku.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2013 meziročně snížil o 8,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 10,4 % a činila 32 677 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2013 meziročně snížil o 22,7 %, stavební úřady jich vydaly 6024. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 10,7 %.
Počet zahájených bytů v prosinci 2013 meziročně klesl o 4,8 % a dosáhl hodnoty 1 723 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 144,1 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 19,9 %.
Počet dokončených bytů se v prosinci 2013 meziročně snížil o 29,5 % a činil 3221 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 45,1 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 24,9 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,6 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,4 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 3,2 %. Údaje za prosinec 2013 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 2. 2014 v 11.00 h.
 
Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2013
Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2013 klesla meziročně reálně o 3,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,9 %. Ve 4. čtvrtletí 2013 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. V porovnání se 3. čtvrtletím 2013 byla sezónně očištěná produkce o 1,8 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 4,6 % (příspěvek –3,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 0,7 % (příspěvek –0,2 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 8,5 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 6,8 % a činila 31 772 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostl o 9,4 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 10 376. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 5,7 % a činila 43,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,2 mld. Kč (pokles o 21,0 %) a na inženýrském stavitelství 27,2 mld. Kč (růst o 32,4 %).
Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 19,8 %, stavební úřady jich vydaly 19 901. Orientační hodnota těchto staveb činila 66,0 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 9,4 %.
Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2013 činila 892,7 tis. m², což v meziročním srovnání znamená pokles o 23,9 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 8,6 %, nebytových budov klesla o 38,5 %.
Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2013 se meziročně snížil o 7,6 % a činil 5169 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 93,4 %, v rodinných domech klesl o 22,2 %.
Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 22,8 % a činil 7345 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 33,0 %, v domech rodinných klesl o 19,1 %.
zdroj ČSÚ

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*