Středisko volného času v Trutnově

Středisko je místem pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, ale nabízí program i pro dospělé. Po prověření několika lokalit a objektů byla pro realizaci záměru doporučena lokalita na Nivách. Stávající objekt využívaný sportovci, který se zde nacházel, byl na hranici životnosti. Velký význam pro výběr místa však mělo i bezprostřední okolí stavby, ve kterém se nachází desítky vzrostlých stromů a plochy vhodné pro umístění venkovních her a sportovišť.
K zachované části původního objektu byly po stranách připojeny dvě přístavby. Nová vstupní část obsahuje v přízemí šatny, vstupní halu a na ni navazující kavárnu, v níž mohou rodiče počkat na své děti. Ve druhém patře jsou dva propojitelné ateliéry, keramická dílna a administrativní zázemí. Divadlo nebude sloužit pouze pro nácvik divadelních představení, ale kvalitní technologie umožní výcvik mladých zvukařů a osvětlovačů.
Ve střední stávající části je velká tělocvična, taneční sál, dojo, šatny, zázemí externích pedagogů a sklady. V přístavbě nejdále od vstupu do areálu se nachází lezecká stěna s členitými plochami uvnitř i vně. Komínem uvnitř stěny je možné vylézt až na střechu objektu. Důležitým prvkem návrhu byla provázanost jednotlivých provozů, synergie činností a vzájemná inspirace. Z tohoto důvodu je prosklená chodba kolem tělocvičny a jedna klubovna je propojena přímo s lezeckou stěnou.
Venkovní areál obsahuje klasická sportoviště (multifunkční hřiště s umělým povrchem, kurt na plážový volejbal), lanový park umístěný mezi kmeny stávajících stromů, dobrodružné hřiště, dětské hřiště, mlhoviště a dva altány. Významným prvkem je i Festival park, který bude sloužit rozmanitým aktivitám.
Autorská zpráva
Foto: Miloš Šálek

Autor: ROSA Architekt s.r.o. – Ing. arch. Martina Rosová, Ing. arch. Michal Rosa; interiéry Ing. arch. Martina Rosová, Ing. arch. Dana Peterková
Plocha pozemku: 21 000 m2
Zastavěná plocha 1965 m2
Užitná plocha 3043 m2

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*