Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Pro odbornou výuku školy byl upraven rozestavěný objekt z 80. let 20. století v sousedství areálu školy, původně navržený jako závodní jídelna pro zaměstnance místní mlékárny. Škola požadovala navrhnout prostory pro laboratorní chovy cizokrajných zvířat, učebny informatiky a ateliérové tvorby, expoziční skleník s pěstebními dílnami, a prostor pro výuku navrhování a realizace střešních zahrad společně se sušárnou rostlin.

V původní budově vznikly čtyři laboratoře chovu cizokrajných zvířat v 1. NP a dvojice učeben IT a ateliérové tvorby ve 2. NP, včetně zázemí pro studenty i pro učitele. Jižní průčelí bylo doplněno přístavbou dvoupodlažního rizalitu, který umožnil připojit vstupní zádveří a šatnu studentů ve 2. NP. 

Ze severní strany je provedena přístavba expozičního skleníku s vestavěnou pěstební dílnou. Na ni navazuje nástavba 3. NP, kde je galerie v prostoru skleníku, sušárna bylin, a v otevřené části stíněné pergolou probíhá praktická výuka navrhování a realizace střešních zahrad. Suterén původního objektu je vyhrazen technickému zázemí a skladům organického materiálu.

Objemové a architektonické řešení sleduje záměr integrovat navržené přístavby a nástavby do výsledné siluety objektu. Z proporčních i konstrukčních důvodů je skleník navržen s výškovým odskokem a přechází do střešní nástavby.  Modulace obvodového pláště nástavby a skleníku je totožná, rastr bočního prosklení skleníku plynule přechází do rastru sušárny bylin s plnými výplněmi z kompaktních desek a dále do rastru podpor pergoly nad střešní zahradou. Nosná konstrukce přístaveb je z žárově pozinkovaných ocelových profilů a je doplněna dřevěnými hranoly v konstrukcích stěn rizalitu, sušárny a střechy s pergolou. Obvodový plášť skleníku je tvořen systémovou prosklenou fasádou z hliníkových profilů. Střecha je pultová jednoplášťová. 

V původním objektu, jehož stavba byla přerušena ve fázi hrubé stavby, byla mimo jiné provedena vestavba nového schodiště a výtahu. Vnější plášť je zateplen kontaktním zateplením s jemnozrnnou omítkou, nové vnější otvorové prvky jsou z plastových profilů. Původní základové konstrukce nebyly dostatečně únosné, proto bylo nutné jejich statické zajištění pomocí zarážených mikropilot.  V rámci stavby je provedeno kompletně nové technické zařízení budovy, především vzduchotechnika pro zajištění požadovaného prostředí ve skleníku.

Autorská zpráva, redakční úpravy
Foto: Nikola Tláskalová, Ondřej Goetzel

Autor návrhu: ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ABV – Ing. arch. Petr Benda
Stavebník/investor: Pardubický kraj
Generální projektant: APOLO CZ s.r.o.
Generální dodavatel: Profistav Litomyšl, a.s.
Projekt:  2018
Realizace: 2019

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Je příjemné vidět stavbu navrženou pro konkrétní využití. Teď ještě aby měli dost studentů.

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Moc dobrý a konečně něco příjemně zrekonstruovaného! Ta předešlá poznámka o příšernosti je zajisté od příšerného blbce.

  3. Čtenář Stavbawebu says:

    To je teda strasnej barak… Co se stalo, Litomysli? To ta puvodni cihlova ruina byla hezci…

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*