STUDIO AXIS – on-line semináře v dubnu 2021

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /on-line/

Datum konání: 13. 4. 2021 – úterý – od 9 do 13 h

Přednášející a obsah semináře:
Ing. Renáta Pintová Králová – Česká společnost pro stavební právo
Doc. Ing.arch. David Tichý, Ph.D. – UNIT architekti / Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy / Fakulta architektury ČVUT Praha
Spoluautoři Pražských stavebních předpisů

• Úvod a základní informace
• Územní předpisy (umísťování staveb)
• Stavební předpisy (technické požadavky na stavby)

STAVBY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ /on-line/

Datum konání: 20. 4. 2021 – úterý – od 9 do 13 h

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. – ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí

Včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku.
• stručný přehled relevantní legislativy EU 
• stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.)
• posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.)
• ochrana přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)
• ochrana zemědělské a lesní půdy (zákon č. 334/1992 Sb., zákon č. 289/1995 Sb.)
• ochrana vod (zákon č. 254/2001 Sb.)
• další aspekty ochrany životního prostředí v případě staveb
• tzv. rekodifikace stavebního práva 

Podrobné informace a přihlášky najdete na webové stránce: www.studioaxis.cz

STUDIO AXIS, spol. s r.o. 
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123 – 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz
CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*