STUDIO AXIS – semináře v lednu až březnu 2020

STUDIO AXIS, spol. s r. o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na školení, která pořádá v lednu až březnu 2020:
 
• 21. 1. 2020 – úterý – od 9 do 16 h
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /Praha/   
Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!

• 28. 1. 2020 – úterý – od 9 do 14 h
PORUCHY VOZOVEK, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY OPRAV /Praha/
Druhy poruch vozovek a jejich příčiny, posouzení stavu vozovky, diagnostické metody, návrh způsobu opravy a příklady návrhů opravy vozovek. Školení je určené projektantům, správcům a majitelům pozemních komunikací, stavebním firmám, dozorům, úřadům i dalším zájemcům.

11. 2. 2020 – úterý – od 9 do 13 h
ZAKLÁDÁNÍ STAVEB /Praha/
Navrhování geotechnických konstrukcí dle Eurokódů, geotechnický průzkum, plošné a pilotové základy, kotvení geotechnických konstrukcí, zajišťování stavebních jam, opěrné konstrukce, injektáže a zlepšování vlastností základových půd, atd. Přednášející je autorem několika odborných publikací zaměřených na zakládání staveb.

• 25. 2. 2020 – úterý – od 9 do 14 h
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE STAVEBNICTVÍ /Praha/
Seminář je určen především pro investory v oboru stavebnictví, developery, zástupce stavebních firem, veřejné správy a další zájemce. Na semináři bude vysvětlena problematika záchranných archeologických výzkumů a finanční i časová náročnost archeologického výzkumu. Účastníci budou informováni o možnostech jak redukovat negativní dopady výzkumu na investiční záměr.

• 17. – 18. 3. 2020 – úterý a středa
OBNOVA PAMÁTEK 2020 – SGRAFITO /Praha/
20. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Při platbě do 21. 2. 2020 získáte odbornou publikaci k tématu konference ZDARMA! Ve spolupráci s NPÚ, FA ČVUT v Praze a ČNK ICOMOS.

• 24. 3. 2020 – úterý – od 9 do 16.30 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

Kompletní přehled všech akcí najdete na webové stránce:
www.studioaxis.cz
 

STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123 – 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*