Studio KOGAA na konferenci Guerrilla Tactics 2019 /RIBA/

Studio KOGAA představí na konferenci Guerrilla Tactics 2019 /RIBA/ nástroje ekonomicky a ekologicky udržitelného developmentu
Záměrem konference, kterou pořádá 5. a 6. listopadu v Londýně Royal Institute of British Architects, je přiblížit architektům myšlení developerů. Architekt Tomáš Kozelský a designérka Alexandra Georgescu z brněnského studia KOGAA byli pozváni, aby na příkladu konverze nevyužívaného lihovaru v multifunkční prostor The Distillery předvedli mechanismy úspěšné realizace developerského záměru.

Případová studie ze střední Evropy
Uvažování architekta – developera, které na svém pilotním projektu The Distillery KOGAA aplikovala, spočívá v kreativitě a experimentu při vytváření ekonomického a právního rámce pro fungování budovy. Architekti objekt současně ekonomicky spravují, přebírají odpovědnost za jeho naplnění a úspěšné fungování. S ohledem na specifický charakter stavby hledají možnosti jejího ideálního využití. Projekt počítá s programem takové obsazenosti, která není podmíněna rychlou ekonomickou návratností u všech svých složek. Architekti vytvářejí multifunkční prostor, který je schopný reagovat na zdánlivě neprofitabilní záměry, jakými je například aplikovaný výzkum ekologické udržitelnosti měst. Netradiční, experimentální projekty současně přitahují pozornost a v důsledku toho podporují ekonomickou návratnost prostřednictvím jiných rentabilních aktivit v objektu.

Z architektonického hlediska probíhá konverze jako organický proces. Budovu, která pozbyla svůj účel, architekti ihned po převzetí do své správy technicky zajistí a vytvoří přitažlivý komunikační prostor pro diskuzi s potenciálními uživateli. Životaschopnost objektu není závislá na dovršení formální architektonicko-stavební konverze. Fázovaný proces se vyznačuje postupným oživováním místa. Udržuje jeho kontinuitu, reaguje na potřeby stávajících městských struktur a v čase opakovaně prověřuje potenciál objektu a lokality. Nástroje architekta se rozšiřují o procesuální složku, která stojí za realizací ekonomicky a ekologicky udržitelné existence objektu.

Stírání rozdílů mezi architekty a developery pod taktovkou RIBA
Přednášky a workshopy v rámci Guerilla Tactics reagují na nedostatečné vzdělání architektů v základech developmentu, konkrétně výběru vhodného místa, plánování jeho rozvoje a schopnosti zaujmout investora. Profese architekta v sobě nese řadu znaků, které ji předurčují k tomu, ujmout se vedoucí role na tomto poli. Čím dál více architektů proto pomyslnou hranici mezi svou profesí a developmentem překračuje. Stávají se tím ve svém podnikání samostatnější a hlavně se jim otevírá široké pole působnosti. V každém městě, Londýn nevyjímaje, je řada zanedbaných míst, u kterých architekti dokážou rozeznat jejich potenciál, pro velké developery jsou ale ekonomicky nezajímavá a městská správa na jejich rozvoj nemá finance. V kontextu dnešní doby, kdy se do popředí zájmu dostává udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí a cirkulární ekonomika, je stírání rozdílů mezi architekty a developery zásadním tématem.

Londýn podporuje cirkulární ekonomiku
Skladba řečníků na konferenci GUERRILLA TACTICS 2019 i její téma jsou soustředěny na Velkou Británii. RIBA tím reaguje na trend, který hýbe zemí i samotným Londýnem. O zanedbaných pozemcích, prázdných nebo s nevyužívanými stavbami, přemýšlejí čelní představitelé města. Starosta Londýna Sadiq Khan tato místa (rozlohou do 0,25 hektarů) plánuje například využít pro výstavbu bytů pro sociálně potřebné a do tohoto procesu zapojit malé a střední firmy. Svá rozhodnutí opírá o nově vznikající strategické dokumenty, které pomáhají developerům a architektům nasměrovat svoji činnost k cirkulární ekonomice a udržitelnému rozvoji. Jen v Londýně je stavebnictví odpovědné za 54 procent všeho odpadu a současně spotřebuje 400 tun nového materiálu ročně. Jednou z cest udržitelného rozvoje je tak konverze budov, ne jejich demolice.

Studio KOGAA  apeluje na developery, architekty a vládní instituce, aby podporovali a vytvářeli projekty opětovného využití stávajících struktur, které se sice mohou jevit jako pomalejší v návratnosti investic, na druhou stranu mají delší životnost a jsou přirozeně pružnější pro budoucí změny v ekonomice.

—-

Projekt The Distillery vedl k rozvoji Sociálního reaktoru a konverzi další brněnské budovy, bývalé průmyslové školy. Za tyto aktivity architektonické studio KOGAA obdrželo v roce 2019 hlavní cenu na konferenci BIG SEE v Lublani a bylo nominováno na Grand Prix Architektů České republiky.

tisková zprávaZadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*